saksofons

Valsts Kultūrkapitāla fonds ir apstiprinājis Aizkraukles novada pašvaldības iesniegto projektu Nr. 2023-1-MDM-M02021 “Saksofona iegāde Kokneses mūzikas skolas materiāli tehniskās bāzes uzlabošanai”.

Projektā tiks iegādāts viens tenora saksofons. Jaunais saksofons būs būtisks papildinājums gan Kokneses mūzikas skolas saksofona klasei, gan mācību orķestrim, kas skolā darbojas jau 14 gadus.

Iegādātais mūzikas instruments veicinās mūzikas izglītības izcilību un ilgtermiņā tiks uzlabota profesionālās ievirzes izglītības kvalitāte, kā arī tiks veicināta  un paplašināta audzēkņu un pedagogu koncertdarbība.

Projekta kopējās izmaksas ir 2 170,00 eiro, kam Valsts Kultūrkapitāla fonds piešķīris finansējumu 1 953,00 eiro apmērā. Projekta īstenošana paredzēta no 2023. gada 1. marta līdz 2023. gada 15. septembrim.

vkkf logo

Anda Mikāla

Vecākā projektu vadītāja
anda.mikala [at] aizkraukle.lv