Koknese Izglītība
applausi

Šī gada 3. maijā Kokneses pamatskola – attīstības centrs saņēma ziņu, ka izglītības iestādei ir piešķirts “eTwinning skola” statuss.

“eTwinning” Eiropas skolu sadarbības tīkls 2018. gadā uzsāka iniciatīvu – izglītības iestādes, kuras veiksmīgi īsteno projektus un skolā veicina digitālo pratību un interneta drošību, var pieteikties “eTwinning skola” statusam.

Kokneses pamatskola – attīstības centrs jau vairākus gadus aktīvi iesaistās “eTwinning” programmā, kas sekmē izglītības iestāžu sadarbību, izmantojot projektu kā metodi mācību procesā, nodrošinot kompetenču pieeju izglītībā, kā arī pilnveidojot skolotāju tālākizglītību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) jomā.

2023. gada 3. maijā Kokneses pamatskola – attīstības centrs saņēma ziņu, ka izglītības iestādei ir piešķirts “eTwinning skola” statuss.

Lepojamies ar paveikto un esam gatavi jauniem izaicinājumiem!

Vairāk informācijas - eTwinning | Šogad 26 izglītības iestādēm Latvijā piešķir “eTwinning Skola” statusu