Koknese Kultūra
Aizezeres muzikani spēlē ziņģes
Foto: Mārcis Briška

Aizvadītās nedēļas nogalē, 13. augustā, Kokneses parkā skanēja kokles un cītaras, vijoles un ermoņikas. Burvīgo zaļumballes noskaņu kā sendienās Pērses un Daugavas krastos ar lustīgām melodijām un dančiem uzbūra ziņģētāju un stāstnieku saieta “Kokneses ziņģe” 10. jubilejas svinētāji. Pasākums sākās ar špacieri pa Kokneses parku un vainagojās ar krāšņu noslēguma koncertu estrādē.

Šķiet, tas bija tik nesen, kad Kokneses kultūras centra folkloras kopa “Urgas” ar vadītāju Ingunu Žogotu pirmo reizi aicināja ziņģētājus un stāstniekus no visas Latvijas piedalīties “Kokneses ziņģē”. Gadu ritējumā pasākums kļuvis par skaistu tradīciju, kopā pulcējot dziesmas draugus un vārda meistarus.

“Kokneses ziņģes” 10. dzimšanas dienas svinībās piedalījās folkloras kopas “Artava” no Ogres, “Avots” no Tukuma, “Nāburgi” no Valkas, “Mare” no Jūrmalas, “Leimaņi” no Dobeles, “Urgas” no Kokneses, tautas tradīciju kopa “Budēļi” no Rīgas, kapelas “Aizezeres muzikanti” no Kokneses, “Bumburneicys” no Viļāniem, vīru folkloras kopa “Kūzuls” no Dekšāres, “Kokneses zēni”, muzikants Nikolajs Zaharovs no Rīgas, kā arī stāstnieki Māris Grasis no Valkas, Aelita Ramane no Pilsrundāles un Annija Blaus no Kokneses.

“Kokneses ziņģes” izlolotāja un folkloras kopas “Urgas” vadītāja Inguna Žogota teic sirsnīgu paldies visiem dalībniekiem, ar kuriem kopā nosvinēta pasākuma 10. gadskārta.

Bija ierasts, ka “Kokneses ziņģe” ieskandina pavasari, bet jau otro reizi, tāpat kā pagājušajā vasarā, ziņģētāji un stāstnieki devās zaļumos jeb špacierī pa Kokneses parku.

Pasākuma apmeklētāji, ejot pa senā parka celiņiem, ik uz soļa varēja satikt ziņģētājus, kuri viņiem par prieku lustīgi ziņģēja, aicinot dziedāt līdzi. Daudzi labprāt uzkavējās romantiskajā Tējas namiņā, ieklausoties koknesietes Antas Kučeres un folkloras kopas “Urgas” dalībnieču aizraujošajos stāstos. Parkā pie lielgabaliem stāstniece Annija Blaus klātesošos aizrāva ar stāstiem par Kokneses muižas laikiem, bet Kokneses pilsdrupās pieredzes bagātā stāstniece Aelita Ramane dalījās ar savu bagāto stāstu pūru.

Lai cik garu ceļu ziņģe būtu nākusi pie mums, tā ir mūžam jauna, jo mainās laiki un paaudzes, bet cilvēka sirds stīgas aizskar šīs vienkāršās un kopā dziedamās melodijas, jo tajās iekodēts dzīvesprieks un māka pasmaidīt par dzīves nedienām. To apliecināja arī “Kokneses ziņģes” brīnišķīgais koncerts estrādē, kur dziesmas aizvijās pār koku galotnēm, nesot sveicienus Pērsei un Daugavai.

“Latvieši vienmēr dziedājuši gan svētkos, gan godos un darbus darot. “Kokneses ziņģei” šodien liela diena!” - sacīja lieliskā koncerta vadītāja un kapelas “Aizezeres muzikanti” vijolniece un dziedātāja Monta Poreja. Koknesiešiem talantīgā meitene labi pazīstama kā Monta Skuja, bet pavisam nesen arī viņas dzīvē bija liels un skaists notikums – kāzu diena.

Katra ziņģe ir kā mazs stāsts, un arī šajā reizē katrs koncerta priekšnesums bija kā maza un koša izrāde. Apsveicami, ka dziesmu mīļotāji ceļ godā savā apvidū pierakstītās tautasdziesmas un ziņģes, atrod melodijas senās dziesmu burtnīcās un dzimtu pūralādēs. Ziņģes par mīlestību un jaunību mudināja ne tikai dziedāt līdzi, bet arī lustīgi uzdancot.

Koknesiešiem vienmēr prieks uz skatuves redzēt savējos. Dāmu aplausu pavadīti, par baltajām lilijām dziedāja “Kokneses zēni” savas atraktīvās vadītājas Ināras Mačuļskas spēlētā akordeona pavadījumā. Veltījumu Pērsei un Daugavai dāvāja kapela “Aizezeres muzikanti”, bet folkloras kopas “Urgas” kuplajā pulkā bija prieks redzēt jaunu puisi – Dāvi Dobriku, kurš spēlēja senu tautas instrumentu – cimboli.

Dziesma dod spēku un palīdz saglabāt možu garu. Starp folkloras kopas “Artavas” dāmām bija cienījama vecuma dalībniece, par kurām pārējās bilda, ka viņai vien 39, tikai apgrieztā secībā.

Paužot atbalstu Ukrainai, folkloras kopas “Nāburgi” priekšnesumā skanēja ukraiņu tautasdziesma “Hei, sokol!” Skaistā brīvības dziesma ukraiņu valodā un tās emocionālais izpildījums saviļņoja skatītājus, kuri, izrādot cieņu, piecēlās kājās.

“Lai dzīvo “Kokneses ziņģe”!” – novēlēja folkloras kopas “Kūzuls” brašie vīri, no kuriem ikviens varētu mācīties, kā cēli un stalti nest savu dziesmu un pārliecību.

Koncerta kulminācija bija kapelas “Bumburneicys” uzstāšanās. Enerģiskās un šarmantās viļānietes jau iepriekšējos gadus ir baudījušas koknesiešu simpātijas, un tā bija arī šoreiz. Viņas bija arī ieguvušas ceļojošo “Kokneses ziņģes” dziesmu lādīti, kas tagad no latgalietēm aizceļoja pie Dobeles folkloras kopas “Leimaņi”.

“Kokneses ziņģe” turpinājās ar līksmu zaļumballi un apsolījumu nākamgad atkal ziņģēt Koknesē.

Paldies folkloras kopai “Urgas” un Kokneses kultūras centram par ieguldīto darbu pasākuma norisē. Ziņģētāju un stāstnieku saieta dalībnieki visi kā viens atzina – Kokneses gleznainais skaistums, divu upju tuvums un koknesiešu viesmīlība aicinās atkal satikties!

Kokneses ziņģe