Sabiedrība Kultūra
akardeons

No 25. līdz 27. novembrim “Nordplus” projekta “Laimīgā mācīšanās” ietvaros notika izglītošanās un pieredzes apmaiņas pasākums biedrībā “Skaņumāja”, kurā piedalījās dalībnieki no četrām izglītības un kultūras organizācijām: Tallinas Tautas augstskolas (Igaunija), Zarasai kultūras centra (Lietuva), biedrības “Aizkraukles reģionālā Tautskola” un, protams, no biedrības “Skaņumāja”. Šajā projektā piedalās cilvēki, kuri saistīti ar tradicionālo kultūru un mūzikas mācīšanu pieaugušajiem.

Pirmā tikšanās notika biedrības “Skaņumāja” telpās Krapē, kur aplūkojama tradicionālo mūzikas instrumentu ekspozīcija. Mājas saimnieks etnomuzikologs Ilmārs Pumpurs projekta dalībniekus iepazīstināja ar Latvijā spēlētajiem un darinātajiem mūzikas instrumentiem. Kompaktā, bet daudzveidīgā kolekcija atspoguļo pēdējos 100 – 150 gados notikušās izmaiņas muzicēšanas tradīcijās, reģionālās atšķirības un šobrīd paveikto seno instrumentu spēles prasmju saglabāšanā un atjaunošanā. Pēc tam sekoja stāsts par pašas biedrības darbību, realizējot daudzveidīgus projektus nacionālā un starptautiskā līmenī, rīkojot “Skaņumājas kursus” un meistarklases. Izvērsās plašas diskusijas par pašu mācību procesu, tajā iesaistīto vajadzībām, motivāciju un daudz ko citu. Vakarā izstaigājām izgaismoto Aizkraukles centru un parādījām ciemiņiem Pļaviņu HES.

Nākamajā dienā projekta dalībnieki apmeklēja Kokneses tūrisma informācijas centru, kurā tika iepazīstināti ar senās Kokneses vēsturi un kultūru. Pēc tam visi tikām aicināti piedalīties Adventes vainagu gatavošanas meistarklasē. Ziemassvētku noskaņu mūzikas pavadībā pāris stundu laikā tapa 11 dekoratīvi darbi. Noslēgumā, baltā sniega saputināti, izstaigājām skaisto Kokneses parku, apskatot viduslaiku pilsdrupas. Dalībnieki izteica vēlmi šo vietu apmeklēt atkal.  

Pēcpusdienā mums visiem bija iespēja vērot un iepazīties ar “Skaņumājas” darbu, rīkojot tradicionālo mūzikas instrumentu spēles kursus Skrīveru Mūzikas un mākslas skolā – kā dažādu vecumu interesenti mācās spēlēt cītaru, mandolīnu, ermoņikas un vijoli. Dalībnieki vēroja, ar kādām metodēm strādā pasniedzēji, kāda noskaņa valda nodarbību telpās. Vakars noslēdzās ar dančiem Skrīveru kultūras centrā, kur varējām izdejot latviešu, igauņu, lietuviešu un arī citu tautu tradicionālās dejas. Tās ierādīja folkloras deju kopas “Dandari” dejotāji. Varējām izbaudīt gan dūdu skanējumu igauņu dūdu dueta izpildījumā, gan mandolīnu saulaino skanējumu, ko radīja Lietuvas kolēģi. Tāpat vijoles, mandolīnas, ermoņikas  un cītaras skaisti izspēlēja gan “Skaņumājas” muzikanti, gan kursu dalībnieki kopā ar pasniedzējiem. Arī kapela “Karikste” ienesa savu īpašo skanējumu un aizrautības devu.

Svētdien “Skaņumājā” kopā ar Sandru Lipsku un projekta dalībniekiem diskutējām par redzēto un izjusto, identificējot problēmas un  meklējot risinājumus.  Projekta dalībniekiem bija arī bija iespēja vērot un piedalīties tradicionālās vijoļspēles meistarklasē, kurā pulcējās dalībnieki ar priekšzināšanām, Zanes Kriumanes vadībā.

Draudzīgi šķīrāmies, lai atkal satiktos nākamā gada maijā Igaunijā, Tallinas tautskolā. Savukārt oktobrī biedrība “Aizkraukles reģionālā Tautskola” organizēs projekta noslēguma konferenci, kurā prezentēs kopīgi izstrādāto “Labās prakses katalogu” neformālās izglītības procesu uzlabošanai tieši kultūrizglītības jomā.

logo josla