Sabiedrība
Mājsaimniecības ar pieteikties atbalstam siltumapgādes sistēmas ierīkošanai

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) izsludinājusi atklātu projektu atlasi par Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstu centralizētās siltumapgādes pieslēgumu ierīkošanai dzīvojamajās mājās. Šim mērķim atlases pirmajā uzsaukumā paredzēti trīs miljoni eiro Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļu.

Projektā ir iespējams papildus veikt arī apkures sistēmas, tajā skaitā sildelementu, un karstā ūdens sadales sistēmas pārbūvi vai ierīkošanu. Projektam pieejamais ERAF finansējums ir atkarīgs no siltumenerģijas pieprasījuma jaudas, taču nevarēs pārsniegt 4400 eiro uz vienu deklarēto iedzīvotāju īpašumā, kur tiks veikta siltumapgādes uzlabošana.

Projektus CFLA var iesniegt īpašnieki – fiziskas un juridiskas personas – viendzīvokļa vai vairākdzīvokļu dzīvojamajām mājām pilsētu teritorijās, kur apsilde iepriekš veikta, izmantojot koksnes biomasas, piemēram, malkas, apkuri (triju un vairāk dzīvokļu mājās – arī akmeņogļu vai kūdras apkuri).

Projektu iesniegumu sagatavošanai un iesniegšanai atvēlēti divi mēneši: no šī gada 26. maija līdz 25. jūlijam. Pēc projektu iesniegšanas beigu termiņa projektus izvērtēs trīs mēnešu laikā, projektu īstenošana jāveic ne ilgāk kā divu gadu laikā. Projektu atlases dokumentācija, kā arī atbildes uz līdz šim uzdotajiem jautājumiem publicētas CFLA tīmekļvietnē. Paziņojums par atklāto projektu atlasi 26. maijā publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Konsultācijas par pieejamo atbalstu un projektu iesniegumu sagatavošanu pieejamas darba laikā, zvanot pa tālruni +371 24002700 vai rakstot e-pastā: silti@cfla.gov.lv, tāpat informāciju un atbildes uz jautājumiem varēs saņemt tiešsaistes seminārā 9. jūnijā, ko CFLA rīkos sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju. Projektus jāagatavo un jāiesniedz ES fondu projektu portālā un sistēmā var reģistrēties, autorizējoties ar eID, eParaksts vai eParaksts Mobile rīkiem. Tehnisko atbalstu par sistēmas lietošanu var saņemt, zvanot +371 20003306 vai rakstot e-pastā: vis@cfla.gov.lv. Vairāk informācijas par reģistrēšanos projektu portālā pieejama CFLA tīmekļvietnē www.cfla.gov.lv.

Šis ir pirmais no četriem uzsaukumiem, kas paredzēti šajā ES fondu programmā – secīgi šajā un nākamajā gadā tiks izsludinātas projektu

atlases arī siltumsūkņu (šī gada 3. ceturksnī), granulu apkures katlu (šī gada 4. ceturksnī) un dažādu siltumapgādes sistēmu veidu (2024. gada 1. ceturksnī), tajā skaitā saules paneļu ierīkošanai.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātā ES fondu programma veidota, lai samazinātu gaisa piesārņojuma radīto negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, veicot mājsaimniecību sektora dzīvojamās mājās siltumapgādē izmantoto sadedzināšanas iekārtu aizstāšanu, uzlabojot individuālo siltumapgādes sistēmu efektivitāti, ieviešot tehnoloģijas, kas būtiski samazina gaisa piesārņojumu, tai skaitā dzīvojamās mājas pieslēdzot efektīvām pilsētu centralizētajām siltumapgādes sistēmām.

ES fondu atbalsts projektu īstenošanai paredzēts ES kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, “zaļo” infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu” 2.2.3.6. pasākuma “Gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājsaimniecību siltumapgādes sistēmas” ietvaros.