Izglītība Jauniešiem
uzņemšana mūzikas un mākslas skolās

Pavasaris iekrāso ne tikai kokus un puķes, bet arī cerības un sapņus. Ja vilina mūzikas un krāsu pasaule un ir vēlme attīstīt savus talantus, ir īstais laiks iestāties kādā no novada mūzikas un mākslas skolām ‒ uzņemšana notiek gan maijā, gan jūnijā. Visās mūzikas skolās būs jāmācās 8 gadus, bet mākslas skolās ‒ 7 gadus.

  • P. Barisona Aizkraukles Mūzikas skola jaunus audzēkņus uzņems un iestājpārbaudījumus rīkos 4., 5. un 6. jūnijā no pulksten 16.00 līdz 18.00 Aizkrauklē, Skolas ielā 3. Tiks uzņemti sākumskolas 1.‒2. klases audzēkņi.

Skola piedāvā apgūt taustiņinstrumentu (klavieres, akordeons), stīgu instrumentu (vijole, kokle, ģitāra), pūšamo instrumentu (flauta, saksofons, trombons, trompete) spēli un vokālo mūziku (kora klase).

Vecāku iesnieguma veidlapu var lejupielādēt skolas tīmekļvietnē. Vairāk informācijas skolas tīmekļvietnē, rakstot e-pastā: muzikasskola@aizkraukle.lv vai zvanot direktorei Dainai Laganovskai, tālrunis +371 29718627.

Iepazīties ar instrumentiem, apskatīt skolu var 15. maijā pulksten 9.00 un 11.00.


  • Aizkraukles Mākslas skolā jaunos audzēkņus uzņems 23. maijā pulksten 15.00. Papildu uzņemšana plānota augustā.

Tālrunis saziņai: +371 65123160.


  • Kokneses Mūzikas skolā audzēkņus uzņems 3. un 4. jūnijā no pulksten 18.00 vai individuāli vienojoties, zvanot pa tālruni +371 29856079 skolas direktorei Ivetai Bērziņai.

Skolā var apgūt klavieru, vijoles, akordeona, flautas, saksofona, eifonija, trompetes spēli un mācīties kora klasē.


  • Pļaviņu Mūzikas skolā jauno audzēkņu uzņemšana būs 29. maijā un 3. jūnijā no pulksten 16.00 līdz 19.00.

Skola piedāvā apgūt pūšaminstrumentu (flauta, saksofons, eifonijs, trombons), taustiņinstrumentu (klavieres, akordeons), stīgu instrumentu (vijole) spēli un vokālo mūziku kora klasē.

Plašāka informācija, zvanot pa tālruni +371 20209812 – skolas direktore Dita Ārgule.


  • Pļaviņu Mākslas skolā jauno audzēkņu uzņemšana notiks trešdienās ‒ 29. maijā un 5. jūnijā no pulksten 17.00 līdz 19.00 vai individuāli vienojoties par tikšanās laiku. Mācību programmā “Vizuāli plastiskā māksla” mācību ilgums ir 7 gadi. Skolas 1. klasē uzņem audzēkņus no 8 gadu vecuma, interešu izglītības programmā “Sagatavošanas klase” ‒ no 7 gadu vecuma.

Sīkāka informācija, zvanot pa tālruni +371 29207313 – skolas direktore Iveta Ušacka.


  • Skrīveru Mūzikas un mākslas skolā konsultācijas izglītības programmā “Vizuāli plastiskā māksla” notiks 27. un 30. maijā pulksten 17.20, izglītības programmas “Mūzika” apakšprogrammās “Taustiņinstrumentu spēle” (akordeons, klavieres), “Stīgu instrumentu spēle” (vijole), pūšaminstrumentu spēle (eifonijs, flauta, klarnete, saksofons, trompete) ‒ 29. un 30. maijā pulksten 17.00. Iestājpārbaudījumi paredzēti 3. jūnijā pulksten 17.00.

Jautājumu gadījumā par iestājpārbaudījumu norisi lūgums zvanīt skolas direktorei Ivetai Biķerniecei pa tālruni +371 29493955. Vecāku iesnieguma veidlapu var lejupielādēt skolas tīmekļvietnē.