Jauniešiem Koknese Sabiedrība
jaunieši dejo

Esam priecīgi pavēstīt, ka Kokneses jauniešu biedrība uzsākusi jauna projekta “Nāc kopā, roku rokā!” īstenošanu, ko finansē Jaunatnes  starptautisko programmu aģentūra.

Projekta mērķis ir iepriekš neiesaistītu jauniešu ar fiziskiem, garīgiem un mācību traucējumiem integrēšana Aizkraukles novada jaunatnes jomas aktivitātēs, lai sekmētu jauniešu pilsonisko un politisko līdzdalību jaunatnes politikas attīstībā.

Projekta dalībnieki būs 18 jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem ar dažāda līmeņa garīgās attīstības traucējumiem vai invaliditāti, attīstības vai funkcionāliem traucējumiem, vai mācīšanās grūtībām. Projekta mērķauditoriju esam izvēlējušies, jo šie jaunieši nav līdz šim bijuši iesaistīti darbā ar jaunatni. Kā sadarbības partneri esam izvēlējušies Kokneses pamatskolu – attīstības centru, kur tiek realizētas speciālās izglītības programmas bērniem un jauniešiem ar attīstības traucējumiem un speciālām vajadzībām.

Galvenās aktivitātes būs jauniešu aptauja un rezultātu apkopojums, kas kalpos par pamatu diskusijai ar citiem jauniešiem un politiķiem. Tiks rīkota diskusiju pēcpusdiena mērķa grupas un aktīvajiem novada jauniešiem par pozitīvu emocionālu saskarsmi, cieņpilnām attiecībām. Plānotas debates ar jaunatnes jomas lēmumpieņēmējiem par jauniešu ar fiziskiem, garīgiem un mācību traucējumiem iespējām piedalīties jaunatnes politikas veidošanā Aizkraukles novadā. Tāpat būs projektu rakstīšanas darbnīcas un digitālās pratības nodarbības, jauniešu projektu ideju iesniegšana un realizēšana. Tiks organizēts arī pieredzes apmaiņas brauciens. Projekta noslēguma pasākums plānots Lielās talkas ietvaros 2023.gada aprīlī.

Ar šīm aktivitātām vēlamies veicināt jauniešu ar fiziskiem, garīgiem un mācīšanās traucējumiem pilsonisko un politisko līdzdalību, realizējot jauniešu iniciatīvu projektus, līdzdalību lēmumu pieņemšanā un iesaisti skolas un pašvaldības sabiedriskajā dzīvē. Motivēsim jauniešus iesaistīties vietēja līmeņa jaunatnes organizācijās, pašvaldības jauniešu domē.

Projekta finansējums ir 6982,82 eiro.

Projektu nr. VP2022/1-12 “Nāc kopā, roku rokā!” īstenojam Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2022. – 2024. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.

logo Valsts jaunatnes programma