Neretas pagasts Kultūra Sports
Neretas apvienības pārades vaītājs un bērni 4. maija velo braucienā ar Latvijas karogiem

Jau otro gadu 4. maijā Neretas puses ļaudis vienojas kopīgā velobraucienā. Tajā piedalījās kupls pulks neretiešu, kuri, karodziņiem pie velosipēdiem plīvojot, sagādāja skaistu dāvanu sev un Latvijai.

Neretas kultūras centra pasākumu organizatore Gunita Leite stāsta, ka velobraucienā devās vairāk nekā 40 neretiešu, lielākoties ģimenes ar bērniem, turklāt lielākā daļa ģimeņu šajā pasākumā piedalās jau otro gadu. Kupli pārstāvēta bija Beļūnu ģimene, bet jaunākajam dalībniekam bija 2 gadi, viņš maršrutu veica kopā ar māmiņu. Velobraucienā kopā ar savējiem devās arī Neretas apvienības pārvaldes vadītājs Juris Gorbačovs.

Braucēji satikās Neretas parkā, kur visi pie velosipēdiem piestiprināja Latvijas karodziņus. Maršruts braucienam tiek izvēlēts, dodoties pa ceļiem ar mazāku satiksmes intensitāti, lai arī mazajiem velosipēdistiem būtu droši.  

Braucēji piestāja vecajā parkā, kurā pēc divu aktīvu jauniešu iniciatīvas pamazām top BMX trase. Velobrauciena dalībnieki jau iemēģināja trasi, tāpat komandu dalībnieki pēc attēliem veidoja figūras.

Braucējus pavadīja pašvaldības policijas ekipāža, autobraucēji piestāja un sveicināja svinīgo velobraucēju ierindu. Mūzika, lielu un mazu braucēju smaidi, īpaša noskaņa – tas viss raisīja īpašu svētku un labu kopā būšanas sajūtu.

Brauciens noslēdzās Sudmalu saliņā, kur notika svētku koncerts – lielisku noskaņu radīja Neretas vokālā ansambļa vadītāja Līga Girgensone un čelliste Silva Kampa. Pēc tam bija arī svētku pikniks, bet lietus gan mazliet iztraucēja ilgāku kopā būšanu.

Neretā vienojas 4. maija velobraucienā