Neretas pagasts
rēķini

Aizkraukles novada domē izskatīts Finanšu un grāmatvedības nodaļas ierosinājums apstiprināt maksas pakalpojumu cenrādi Neretas pagastā.

Pieaugot dažādām izmaksām, izmaiņas skārušas arī pagasta sniegtos pakalpojumus. Jaunais cenrādis tiks piemērots no 2022. gada 1. oktobra.