Koknese Sabiedrība Kultūra
biblioteka

Aizkraukles novada dome nolēma no 2024. gada 1. janvāra slēgt Kokneses bibliotēkas struktūrvienību – Ratnicēnu bibliotēku Bormaņos. 

“Bibliotēka tiks slēgta vairāku iemeslu dēļ. Viens no tiem ir mazais apmeklētāju skaits. Pēc Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes datiem, Bormaņu ciemā ir tikai 145 iedzīvotāji. Salīdzinot ar pagājušo gadu, pastāvīgo lasītāju skaits ir būtiski samazinājies. 2022. gadā Ratnicēnu bibliotēkā bija 74 pastāvīgie lasītāji, no tiem 11 bērni un jaunieši, reģistrēti 1233 klātienes apmeklējumi un 42 virtuālie apmeklējumi. 2023. gadā pastāvīgo lasītāju skaits sarucis līdz 50. Bormaņu ciemā atrodas Kokneses pamatskola-attīstības centrs, kurā darbojas skolas bibliotēka, līdz ar to skolas audzēkņi nav Ratnicēnu bibliotēkas auditorija,” stāsta Aizkraukles novada Kultūras pārvaldes vadītāja Anta Teivāne.

“Bibliotēkas ēka nav energoefektīva un paaugstinātā mitruma dēļ telpas ir neatbilstošas grāmatu fonda glabāšanai ‒ bibliotēkas darbiniecei jākurina krāsnis un nav iespējams visu laiku nodrošināt nepieciešamos apstākļus krājumu uzturēšanai vajadzīgajā gaisa temperatūrā. Bibliotekāres darba apstākļi ir skarbi, jo ēkā nav ne sanitārā mezgla, ne ūdens pievada, darbiniecei papildus tiešajam darbam ir jākopj ēkas teritorija, ziemā jātīra sniegs un jākurina krāsnis. Mums ir jādomā arī par to, lai nodrošinātu labus darba apstākļus. Bibliotēkas akreditācijas atzinumā norādīts uz remonta nepieciešamību, taču tas prasītu ļoti lielus finanšu līdzekļus. Bormaņos nav nepieciešamās infrastruktūras, lai ēku varētu pievienot centralizētiem ūdens, apkures un kanalizācijas pievadiem. Būtu nepieciešami individuāli, ēkai pielāgoti risinājumi, kuru realizācijai vajadzētu lielus finanšu resursus. Lai bibliotēkas pakalpojumu kvalitāte būtu mūsdienīga un pievilcīga, jāveic apjomīgi ēkas rekonstrukcijas darbi, bet pašvaldība šobrīd nesaredz iespēju budžetā ieplānot šādus līdzekļus. Aizkraukles novada pašvaldība šajā jautājumā ir konsultējusies ar Latvijas bibliotēku padomi, un, iepazīstoties ar argumentiem, saņēmām atbildi, ka padome neiebilst Ratnicēnu bibliotēkas slēgšanai.” 

Kokneses pagasta ģeogrāfiskais izvietojums ir ap centrā esošo Kokneses pilsētu un rietumu daļā tā teritorija sniedzas līdz pat Aizkraukles pilsētas robežai, līdz ar to lielākā daļa Kokneses pagasta iedzīvotāju izmanto bibliotēkas pakalpojumus Aizkraukles un Kokneses pilsētās. 

Nolemts Ratnicēnu bibliotēku slēgt un tās krājumu nodot Kokneses bibliotēkai, kas atrodas sešu kilometru attālumā. Astoņu kilometru attālumā ir Bebru pagasta bibliotēka. Veicot attiecīgu plānošanu Kokneses bibliotēkas darbībā, plānots  organizēt bibliotēkas pakalpojumu sniegšana Bormaņu ciema iedzīvotājiem, nodrošinot izbraukumus reizi nedēļā vai pēc pieprasījuma. Bibliotekāra štata vienība pagaidām tiks saglabāta.