students

Aizkraukles novada domes oktobra sēdē pieņemti vairāki būtiski lēmumi, piemēram, par stipendiju piešķiršanas kārtību, sadarbības līguma slēgšanu ar Kokneses fondu un citi.

Piešķirs pašvaldības stipendijas

Domājot par kvalificētu speciālistu piesaisti Aizkraukles novada pašvaldības iestādēm, pieņemti saistošie noteikumi “Par Aizkraukles novada pašvaldības stipendiju piešķiršanas kārtību”. Pašvaldības stipendijas tiks piešķirtas, lai veicinātu augsti kvalificētu speciālistu piesaisti pašvaldībai. Dome, pamatojoties uz pašvaldības iestāžu, aģentūru vai kapitālsabiedrību iesniegumus par nepieciešamajiem speciālistiem, kā arī plānojot pašvaldības funkciju nodrošināšanas attīstību, ar domes lēmumu noteikts stipendiju piešķiršanai atbalstāmās profesionālās studiju specialitātes un nepieciešamo speciālistu skaitu, kuriem plānots piešķirt stipendijas. Saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc pozitīva Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas un to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Sadarbosies ar Kokneses fondu

Lai veicinātu ciešāku sadarbību Aizkraukles novada tūrisma jomas attīstības, Likteņdārza attīstīšanas un uzturēšanas jautājumos, pieņemts lēmums slēgt sadarbības līgumu ar nodibinājumu “Kokneses fonds”. Līgums noslēgts uz pieciem gadiem. Nodibinājuma “Kokneses fonds” dibināšanas mērķis ir ar fonda un ziedojumu līdzekļiem Krievkalna salā Koknesē izveidot kultūrvēsturisku piemiņas vietu totalitāro režīmu dēļ cietušiem un bojāgājušiem latviešiem. Par veikumu fondam piešķirts sabiedriskā labuma statuss. Likteņdārzs ir nozīmīgs un apmeklētāju iecienīts tūrisma objekts, kura attīstība būtiski ietekmē tūrisma jomu novadā.

Biškopības muzejā saimniekos ogrēnieši

Aizkraukles novada dome nolēmusi no 20. oktobra nodot Izglītības un zinātnes ministrijai nekustamo īpašumu “Biškopības muzejs” Bebru pagastā, muzeja ēku, šķūni un tam funkcionāli  nepieciešamo  zemes vienību 0,5524 ha platībā. Tā pārvaldīšanu uzņemsies Ogres tehnikums, kas patlaban nodrošina tālākizglītības programmu “Biškopība”, ir nominēts kā atbildīgais profesionālās izglītības kompetences centrs metodiskajā jomā lauksaimniecības nozarē biškopībā. Tehnikums jau šobrīd sadarbībā ar Latvijas biškopības biedrību aktīvi iesaistās Latvijas Biškopības vēstures muzeja ekspozīcijas uzturēšanā un atjaunošanā.

Galvos kredīta ņemšanai

Aizkraukles novada dome atbalstījusi SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi” iesniegumu ar lūgumu sniegt galvojumu aizņēmumam no Valsts kases kurināmā iegādei 150 000 eiro apmērā. Kredīts nepieciešams, lai nodrošinātu nepārtrauktu apkures sezonu un laicīgi norēķinātos ar piegādātājiem par saņemto gāzi un šķeldu.

Samazina maksu par karsto ūdeni

Ar Aizkraukles novada domes 28. septembra ārkārtas sēdes lēmumu tika noteikts siltumenerģijas tarifs siltumenerģijas patērētājiem Jaunjelgavas pilsētā, kuri siltumenerģiju saņem no siltumapgādes jaudām Smilšu  ielā  16, Jaunjelgavā –122,58 eiro par megavatstundu bez PVN, tas noteikts laika periodam no šī gada 1. oktobra līdz 31.decembrim. Stājoties spēkā augstākminētajam tarifam, karstā ūdens patērētājiem Jaunjelgavas pilsētā, kuri siltumenerģiju saņem no siltumapgādes jaudām Smilšu ielā16, noteikts zemāks tarifs par silto ūdeni – šajā apkures sezonā tas būs 6,42 eiro par kubikmetru bez PVN līdzšinējo 22,50 eiro vietā.