Sabiedrība
iedzīvotāju padomes

Aizkraukles novada pašvaldība līdz 15. maijam pulksten 15.00 pagarina pieteikšanos brīvprātīgajam darbam iedzīvotāju padomēs tajās pilsētās un pagastos, kur pirmajā pieteikšanās kārtā nav saņemts pietiekams kandidātu pieteikumu skaits.

Pieteikšanās pagarināta Aizkraukles pilsētā un pagastā, Jaunjelgavas pilsētā un pagastā, Kokneses pilsētā un pagastā, Pļaviņās, Aiviekstes, Daudzeses, Klintaines, Neretas, Pilskalnes, Seces, Skrīveru, Staburaga, Vietalvas un Zalves pagastā.

Pietiekams kandidātu pieteikumu skaits izsludinātajā termiņā saņemts Bebru, Iršu, Sērenes, Sunākstes un Mazzalves pagastā, tur klātienes dibināšanas sapulci iecerēts sasaukt 8. jūnijā. Sīkāka informācija par dibināšanas sapulcēm tiks publicēta pašvaldības informatīvā izdevuma “Aizkraukles Novada Vēstis” maija numurā.

Ar sīkāku informāciju par kandidātu pieteikšanu darbam iedzīvotāju padomēs var iepazīties izdevuma “Aizkraukles Novada Vēstis” marta izdevumā, kā arī tīmekļvietnes sadaļā Pašvaldība – Normatīvie akti – Saistošie noteikumi – Par sabiedrības līdzdalību.