Aizkraukle Tūrisms Projektu aktualitātes
audiogida stends

Ejot gar Daugavas krastu no Aizkraukles kultūras centra līdz daudzfunkcionālajam veloparkam, ikvienam ir iespēja skatīt trīs informatīvos stendus ar aprakstu par interesantām dabas vērtībām. Ceļotājam ir iespēja izvēlēties – lasīt tikai stendā esošo informāciju vai klausīties arī audiogida stāstījumu, stendā noskenējot QR kodu.

Daugavas piekrastē Aizkrauklē jaunie informatīvie stendi novietoti trīs vietās, un  tajos ir divdimensiju jeb tā sauktais QR kods, kas ļaus ceļotājiem, izmantojot savas mobilās ierīces, ātrāk nokļūt Aizkraukles novada mājaslapā un klausīties paplašinātu audio ceļvedi. Audio stāstījums ierakstīts četrās valodās – latviešu, angļu, lietuviešu un krievu – profesionālā skaņu studijā, ar ģeoloģiskā un ģeomorfoloģiskā teksta tulkojumu, balss ierakstiem, dažādu fona mūziku un skaņu efektiem. Stāstījums ilgst 10 līdz 13 minūtes.

Savukārt Aizkraukles kultūras centra foajē ikvienam pieejams interaktīvais stends ar interaktīvo spēli – viktorīnu “Atpazīsti dabas vērtības Aizkraukles pusē”.

Audiogidu veidoja SIA “Rudais Runcis”. Tā izveides un ierīkošanas izmaksas ir 3433, 31 eiro (ar PVN).

Informatīvais stends ierīkots arī pie jaunā veloparka, kura atvēršana plānota oktobrī. Stendā ir ziņas par veloparku un Daugavas floru, faunu, unikālām ģeoloģiskajām un ģeomorfoloģiskajām dabas vērtībām, kā arī izmaiņām pirms un pēc Pļaviņu hidroelektrostacijas būvniecības. Tas būs ilgtspējīgs un informatīvs mācību materiāls, un ikviens tūrisma nozares speciālists un iedzīvotājs var papildināt savas zināšanas un kompetenci par ģeotūrismu.

Informācijas stendu izgatavoja un ierīkoja SIA “Atta print 1”. Darbu kopējās izmaksas ir 1996,50 eiro (ar PVN).

Informatīvie stendi un audiogids ierīkots saistībā ar projektu “Unikālu ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas vērtību izmantošana zaļā izzinošā tūrisma attīstībā” (LLI-483, Geotour), tas tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014. – 2020. gadam. Projekta mērķis ir radīt ilgtspējīgu un izzinošu tūrisma piedāvājumu, palielināt apmeklētāju plūsmu reģionos, uzlabot zināšanas un izpratni par unikālajām dabas vērtībām.

Saistībā ar šo projektu Aizkrauklē tiek būvēts arī daudzfunkcionālais veloparks, kas atainos Daugavas ūdenskrātuves ģeomorfoloģisko modeli, un notiks vairākas aktivitātes, kas iedzīvotājiem un viesiem ļaus iepazīt Aizkraukles vēsturi un tās apkārtnes unikalitāti.

Projekta kopējais finansējums ir 649 972,15 eiro, tajā skaitā ERAF finansējums – 552 476,31 eiro, Aizkraukles pašvaldībai piešķirtais finansējums - 165 913,42 eiro, no kuriem ERAF finansējums ir 141 026,40 eiro, savukārt pašvaldības līdzfinansējums – 24 887,02 eiro.

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Aizkraukles novada pašvaldība un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

LAT_LIT_INTERREG_LOGO

Valērija Noreika

Vecākā projektu vadītāja
valerija.noreika [at] aizkraukle.lv