apkures tarifs

Pieaugot energoresursu cenām, paaugstināts apkures un ūdensapgādes tarifs apstiprināts vairākos Aizkraukles novada pagastos. Paredzams, ka arvien augošo izmaksu dēļ apkures tarifi pieaugs arī pārējās novada pilsētās un pagastos.

Neretas pagastā turpmāk apkures tarifs noteikts 75,64 eiro (bez PVN) par vienu megavatstundu, bet Mazzalves pagastā tas būs 72,83 eiro (bez PVN) par vienu megavatstundu. Apkures tarifs pieaugs arī Iršu pagastā, šajā apkures sezonā tur būs jāmaksā 59,54 eiro (bez PVN) par megavatstundu.

Iepriekšējā apkures sezonā Iršu pagastā par apkuri bija jāmaksā 33,99 eiro (bez PVN) par megavatstundu, Neretas pagastā 34,70, bet Mazzalvē iepriekš maksa rēķināta citādāk – par viena kvadrātmetra apsildi, ņemot vērā griestu augstumu telpā. Iepriekšējā apkures sezonā mazzalvieši maksāja 1,29 eiro (bez PVN) par vienu kvadrātmetru, šogad, pārrēķinot un piemērojot griestu augstuma koeficientu, prognozēts, ka apkures maksa būs 2,40 eiro par viena kvadrātmetra apsili. Taču šī summa var mainīties, ja malkas cenas turpinās pieaugt, tāpat visiem tarifiem būs jāveic pārrēķins arī gaidāmās minimālās algas kāpuma dēļ, jo pieaugs ražošanas izmaksas.

Neretas pagastā pieaugs arī ūdens un kanalizācijas tarifi. Ūdensapgādes tarifs no 1. novembra būs 1,39 eiro (bez PVN), bet kanalizācijas tarifs – 1,38 eiro bez PVN. Pirms cenas paaugstināšanas neretieši par 1 kubikmetru ūdens maksāja 1,24 eiro un par kanalizāciju – 1,25 par kubikmetru (bez PVN).

Visos trīs pagastos kā kurināmais tiek izmantota malka, tādējādi ļaujot noturēt salīdzinoši zemu tarifu par centralizēto apkuri. Apkures tarifi Mazzalvē un Neretā stāsies spēkā no šī gada 1. oktobra, savukārt ūdensapgādes un kanalizācijas tarifs būs spēkā no 1. novembra. No 1. novembra spēkā stāsies arī apkures tarifs Iršu pagastā.