Sabiedrība
apbalvojumu saņēmēji

Aizkraukles novada dome pirmoreiz apvienotajā Aizkraukles novadā pašvaldības augstāko apbalvojumu ‒ Goda pilsoņa nosaukumu ‒ piešķīra novadpētniecei Lidijai Ozoliņai no Pilskalnes, skolotājai un novadpētniecei Dainai Vancānei-Viļumai no Skrīveriem un ilggadējai vīru kora “Staburags” diriģentei Mārai Batragai. 

Saskaņā ar Aizkraukles novada pašvaldības apbalvojumu dibināšanas un piešķiršanas nolikumu  pašvaldības augstāko apbalvojumu – Goda pilsonis – piešķir personām par sevišķiem nopelniem Aizkraukles novada labā un personām, kuras ilgi un ar lieliem panākumiem strādājušas Aizkraukles novadā, sniegušas sevišķi nozīmīgu ieguldījumu novada attīstībā, kultūrmantojuma apzināšanā, veicinājušas novada izaugsmi un iedzīvotāju labklājību.  

Pašvaldības Goda rakstu, Atzinību vai Pateicību saņems vairāk nekā divdesmit cilvēku:

 • ilggadējā Daudzeses pagasta bibliotekāre Valija Lucāne;
 • Skrīveru pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” vadītāja Inta Rinmane;
 • Aizkraukles Mākslas skolas Jaunjelgavas klases skolotāja Vaira Lejniece;
 • Jaunjelgavas ģimenes ārstes Intas Ziediņas palīdze Tekla Čipa–Ziemele;
 • Pļaviņu vidusskolas vēstures skolotāja un biedrības “Kopsolis” valdes locekle Iveta Krastiņa;
 • Mazzalves pagasta liellopu izsoļu nama vadītājs Kaspars Ādams;
 • Skrīveru pirmsskolas izglītības iestādes “Sprīdītis” skolotāja Ilze Apsīte;
 • ilggadējā Aizkraukles Mākslas skolas Jaunjelgavas klases skolotāja un metodiskās komisijas vadītāja Rasma Rinkēviča;
 • Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas direktore Viktorija Trukša;
 • Pļaviņu vidusskolas direktore Ilze Luksa;
 • ilggadējā Pilskalnes pagasta pārvaldes un vēlāk pakalpoju centra vadītāja Aina Vadzīte;
 • ilggadējā Sunākstes pagasta pārvaldes un vēlāk pakalpojumu centra vadītāja Ināra Vītola;
 • Neretas kultūras centra Mazzalves saieta nama vadītāja Žanna Miezīte;
 • Kokneses bibliotēkas struktūrvienības ‒ Ratnicēnu bibliotēkas vadītāja Sarmīte Leitāne;
 • pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas galvenā nodokļu administratore Ausma Zīlīte;
 • ilggadējā Pļaviņu bibliotēkas darbiniece Ligita Kalnriekstiņa;
 • "Jaunjelgavas ebreju memoriālās biedrības” dibinātājs Viktors Šatcs;
 • Mazzalves pamatskolas skolotāja un novadpētniece Silvija Lisovska;
 • pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas galvenā grāmatveža vietniece Dace Savicka;
 • Pētera Barisona Aizkraukles Mūzikas skolas skolotāja Silvija Tomaševska;
 • Jaunjelgavas kultūras centra direktore Sandra Smona;
 • Kokneses apvienības pārvaldes vadītāja Agrita Vagoliņa;
 • Neretas novadpētnieks Konrādijs Degro;
 • Neretas kultūras centra senioru klubiņa “Neretas pūces” vadītāja Silvija Teilāne.   

Aizkraukles novada Goda rakstu piešķir par nopelniem un ieguldījumu izglītībā, kultūrā, medicīnā, sportā, uzņēmējdarbībā, Aizkraukles novada atpazīstamības veicināšanā pasaulē, Atzinības rakstu ‒  par godprātīgu, ilggadēju darbu, profesionālo meistarību, aktīvu dalību sacensībās pašvaldības rīkotos vai citos pasākumos, par ieguldījumu Aizkraukles novada atpazīstamības veicināšanā Latvijā, Pateicību ‒ par ieguldījumu Aizkraukles novada attīstībā. 

Aizkraukles novada pašvaldības apbalvojumu pasniegšanas ceremonija norisināsies 18. novembrī pulksten 13.00 Jaunjelgavas kultūras centrā. Latvijas Valsts prezidenta kanceleja sadarbībā ar Kultūras ministriju un SIA “Latvijas koncerti”  vēsturiskajam Sēlijas reģionam šogad dāvina koncertu valsts svētkos, tādēļ par apbalvojumu pasniegšanas vietu izvēlēta Sēlijas pilsēta Jaunjelgava.  Pēc apbalvošanas ceremonijas notiks Latvijas Republikas proklamēšanas 105. gadadienai veltītais svētku koncerts “Es atnācu uguntiņu” ar Beātes Zviedres (balss), Toma Poiša (kontrabass), Krišjāņa Bremša (sitaminstrumenti), un Jāņa Ķirša (klavieres) piedalīšanos. Ieeja pasākumā ir bez maksas.