āra trenažieri

Piecos laukumos 64 jauni trenažieri Iesaistoties Eiropas Savienības projektā “LLI-296 Pārrobežu novadu iedzīvotāju dzīves apstākļu uzlabošana, veicinot mazāk attīstīto teritoriju attīstības potenciālu”/Potenciāla attīstība, Aizkraukles novadā piecās vietās ierīkoti āra trenažieri. Jaunie trenažieri ierīkoti pie Aizkraukles pagasta sākumskolas, Aizkraukles stadionā Draudzības krastmalā, tā dēvētajā mazajā stadionā – pie bērzu birzītes starp centru un jauno rajonu, pretī Aizkraukles sporta centram pie veikala “Beta” un pludmalē pie “Kapteiņa krodziņa”. Kopā Aizkraukles novadā izvietoti 64 āra trenažieri. Saistībā ar šo projektu paredzēta ne tikai trenažieru ierīkošana, bet notiks arī praktiskās nodarbības, kā izmantot trenažierus, kā arī semināri par aktīvu un veselīgu dzīvesveidu. Šīs projekta aktivitātes plānotas nākamajā gadā.

Aizkraukles novada dome šo projektu realizēja sadarbībā ar sadraudzības pilsētu Birži Lietuvā. Projekta kopējās izmaksas Aizkrauklē ir 79 659,64 eiro (ERAF līdzfinansējums – 67 710,69 eiro). Kopējās izmaksas abiem partneriem 177839.95 EUR, (ERAF līdzfinansējums 151163.95) . Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs Leons Līdums neslēpj prieku par realizēto projektu: “Jaunie āra sporta trenažieri ir pieejami ikvienam aizkrauklietim, neatkarīgi no vecuma! Aicinu izmantot šo iespēju, lai uzturētu savu fizisko formu un vispārējo veselības stāvokli. Jauki izskatās, kad to dara vienlaikus dažāda vecuma ģimenes locekļi!” “Pamatinformācija par pielietojumu ir redzama uz trenažieriem. Visi ceram, ka ļaunprātīgi netiks lauztas sporta ierīces!” turpina L.Līdums. Projektu līdzfinansē: Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014.–2020. gadam

Interreg Latvija-Lietuva logo

Kopējās projekta izmaksas ir 177 839,95 EUR.

Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 151 163,96 EUR

Projekta īstenošanas laiks: 01.04.2018-30.11.2019

Projekta vadošie partneri: 

Biržų rajono savivaldybės administracija

Vytauto g. 38, Biržai, Lietuva  

 

Plašāka informācija par projektu:

Latviešu valodā - https://www.aizkraukle.lv /lv/projekts/parrobezu-novadu-iedzivotaju-dzives-apstaklu-uzlabosana-veicinot-mazak-attistito-teritoriju-attistibas-potencialu

Angļu valodā - https://www.aizkraukle.lv /en/projects/improvement-living-conditions-cross-border-region-unlocking-potential-deprived-communities-and-territories

Projekts tiek īstenots INTERREG V – A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības  programmas ietvaros.

Informācija par Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmu 2014.–2020. gadam  http://www.latlit.eu

Eiropas Savienības oficiālā mājaslapa http://europa.eu/

 

Šis raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Aizkraukles novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Valērija Noreika

Vecākā projektu vadītāja
valerija.noreika [at] aizkraukle.lv