Aizkraukles novada pašvaldība projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/091 "Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņās un tās apkaimē” ietvaros no šī gada 31. jūlija organizēs 25 bezmaksas vingrošanas nodarbības iedzīvotājiem fizioterapeites Janīnas Grinsones–Veldes vadībā.

Vingrošana notiks katru pirmdienu no pulksten 19.00 līdz 20.00 un katru ceturtdienu no pulksten 19.10 līdz 26.10 sporta zālē Daugavas ielā 50, Pļaviņās. Līdzi jāņem vingrošanas paklājiņš.

Dalībniekiem iepriekš jāpiesakās pie Aizkraukles novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritoriju plānotājas Olitas Znotiņas pa tālruni +371 27870290.

Olita Znotiņa

Vecākā projektu vadītāja
olita.znotina [at] aizkraukle.lv