Projektā iespējams saņemt fizioterapeita, paliatīvās aprūpes speciālista, sociālā aprūpētāja un psihologa konsultācijas, pieejami dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumi tiem, kam mājās nav šādas iespējas. Turpmāk plānots organizēt arī mākslas terapiju un aktivitātes kognitīvo spēju uzturēšanai un attīstībai, kā arī dažādas informatīvi izglītojošas nodarbības, lai veicinātu klientu prasmes pašiem risināt ikdienas sadzīves jautājumus, tostarp – izmantot internetā pieejamos pakalpojumus.

Pieteikties pakalpojumam iespējams pa tālruni +37128684440 – Sociālās aprūpes centra vadītāja Ņ. Maškova.

Pakalpojumi tiek sniegti zaļajā režīmā, nepieciešams sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts. Lai pakalpojumu saņemtu, nepieciešama arī ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli un pacientam noteiktajiem ierobežojumiem – kontrindikācijām, ja tādas ir.

Centrā sastaptie seniori pauda prieku par iespējām saņemt visus projektā piedāvātos pakalpojumus, it īpaši novērtējot fizioterapeita konsultācijas un mākslas terapijas nodarbības. Liels pieprasījums esot arī pēc psihologa atbalsta. Seniori arī turpmāk labprāt apmeklēs piedāvātās aktivitātes.

Projekts “Uzlabojumi sociālās aprūpes pakalpojumiem mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām: aprūpe tuvāk mājām” (Nr. ENI-LLB-1-031) ar saīsināto nosaukumu “Care Closer 2 Home” tiek realizēts Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros. Tā kopējais budžets ir 369 959,60 eiro, no kura 90 procentu jeb 332 960,94 eiro finansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par publikācijas saturu pilnībā ir atbildīga Aizkraukles novada pašvaldība un tā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.