Izglītība
sākas pirmie izlaidumi

Pirmais ir vissvarīgākais! Pirmā izlaiduma svinības sākušās arī pirmsskolas izglītības iestādēs. Aizkraukles novada 18 bērnudārzos, to filiālēs un pirmsskolas grupās svinīgie brīži būs dažādi - pasākumi, kopīgas ekskursijas. Šodien, 20.  maijā, izlaidums jau notika pirmsskolas izglītības iestādē "Auseklītis", maija beigās tie iecerēti arī citur.

Izlaidumi Aizkraukles novada pirmsskolas izglītības iestādēs

Iestāde IZLAIDUMI Grupa/piebildes
Aizkraukles PII "Auseklītis" 20. maijā pulksten 13 un  27. maijā pulksten 15.30              Atvadu pēcpusdiena no bērnudārza
Aizkraukles PII "Zīlīte" 25. maijā pulksten 15.00
26. maijā pulksten 14
"Pienenīte"
"Mākonītis"
Aizkraukles PII "Saulīte" 31. maijā pulksten 10 Izlaidums – mācību ekskursija  uz uzņēmumu “Ķeipenes piparkūkas”, izbraukšana no Aizkraukles 31. maijā pulksten 10
Skrīveru PII “Sprīdītis” 

24. maijā pulksten 14
24. maijā pulksten 16

"Rūķīši"
"Zvirbulīši"
Skrīveru PII “Saulēni”  26. maijā pulksten 15  
Jaunjelgavas PII "Atvasīte" 27. maijā pulksten 14
27. maijā pulksten 16
"Kastanītis"
"Ābolītis"                                              
Daudzeses pagasta PII "Čiekuriņš" 27. maijā pulksten 16  PII laukumā, lietus gadījumā - zālē
Seces pagasta PII "Vasariņa" Jūnija pirmā nedēļa Ekskursija
Kokneses PII "Gundega" 30. maijā pulksten 16.30
31. maijā pulksten 16.30
"Lācītis"
"Sprīdītis"                                          
Bebru pagasta PII "Bitīte" 27. maijā pulksten 15  
Neretas  PII "Ziediņš" 3. jūnijā pulksten 15  
Pļaviņu PII "Jumītis"                       27. maijā pulksten 11  
Pļaviņu PII"Bērziņš" filiāle 27. maijā pulksten 16  
Pļaviņu PII  "Zīļuks" filiāle     27. maijā pulksten 14  
Aizkraukles pagasta sākumskolas PII grupas 26. maijā pulksten 13.30 Slēgts pasākums
Kokneses pamatskolas attīstības centra PII grupas 27. maijā pulksten 9.00  
Mazzalves pamatskolas PII grupas 31. maijā Ekskursija - izlaidums
Pērses pamatskolas PII grupas 31. maijā pulksten 10 Mācību gada noslēguma pasākums