Aizkraukle Vide
stādījumi

Šovasar daudz pūļu tiek veltīts Aizkraukles pilsētas apstādījumu un puķu dobju ierīkošanai un uzturēšanai, par ko esam saņēmuši daudz pozitīvu atsauksmju gan no pilsētniekiem, gan Aizkraukles viesiem. Taču diemžēl ne visi to novērtē, jo apstādījumi regulāri tiek postīti.

Apastādījumu veidošanā ieguldīts ne tikai daudz darba, bet arī līdzekļu, vairāku gadu garumā iegādājoties puķu, krūmu un dekoratīvo kociņu stādus. Lai viss aug uz zaļo, uzmana pašvaldības dārzniece. 

Kopjot apstādījumus, mūsu dārzniece konstatējusi, ka Jaunceltnes ielas dobēs daudziem iestādītajiem dekoratīvajiem kociņiem un košumkrūmiem regulāri tiek noplēsta miza, aplauzti zari. Ir grūti noticēt, ka šādas darbības spētu paveikt pieaudzis, saprātīgs cilvēks, kuram ir izpratne par paveiktā sekām. 

Cienījamie vecāki, lūdzu pārrunājiet ar savām atvasēm uzvedības normas un stāstiet par atbildību, kas iestājas par sveša vai publiska īpašuma bojāšanu. Lai atrastu vaininiekus, tiks veikta pilsētas videonovērošanas kamerās fiksētā pārbaude, piesaistīta pašvaldības policija un nepieciešamības gadījumā arī vērsīsimies valsts policijā. 

Aicinām ikvienu pilsētnieku iesaistīties un aizrādīt katram, kurš bojā mūsu pilsētas skaisto rotu, jo apstādījumi ir mūsu visu īpašums un atbildība. Mūsu Aizkraukle būs sakopta un skaista tikai tad, ja par tās rotu saglabāšanu rūpēsimies visi kopā.