ārsti

No šī gada 1. maija ģimenes ārste Vija Pelčere, kuras pārziņā bija arī lielākā daļa Seces un Staburaga pagasta iedzīvotāju, pārtrauc darba gaitas. Pacienti, kuru dzīvesvieta deklarēta Seces un Staburaga pagastā, aicināti reģistrēties Aizkraukles pilsētas ģimenes ārstu praksēs.

Nacionālā veselības dienesta Zemgales nodaļas vadītājs Vainars Klovs informē, ka Vijas Pelčeres ģimenes ārsta prakse Centra ielā 9 Sēlpils pagastā Jēkabpils novadā pārtrauc līgumattiecības ar Nacionālo veselības dienestu un reģistrētie pacienti tiks atreģistrēti.

Sākot ar šī gada maiju pacienti, kuru dzīvesvieta deklarēta Aizkraukles novada Seces pagastā un Staburaga pagastā aicināti reģistrēties galvenokārt divu ģimenes ārstu praksēs:

  • Sandras Siliņas ģimenes ārsta praksē Bērzu ielā 5 Aizkrauklē, tālrunis +371 65123025;
  • Lilitas Grīgas ģimenes ārsta praksē Bērzu ielā 5 Aizkrauklē, tālrunis +371 65121552.

Šīm ārstēm abi šie pagasti būs prakses darbības pamatteritorija, bet pacienti, vienojoties ar ārstēm, var reģistrēties arī citu Aizkraukles ģimenes ārstu praksēs:

  • Maigas Ivanovas ģimenes ārsta praksē Bērzu ielā 5 Aizkrauklē, tālrunis +37125431330;
  • Olgas Tomaševskas ģimenes ārsta praksē Bērzu ielā 5 Aizkrauklē, tālrunis +371 65122302;
  • Anitas Urbanovičas ģimenes ārsta praksē Bērzu ielā 5 Aizkrauklē, tālrunis +371 65133874.

Savukārt Jēkabpils novada Sēlpils pagasta pacienti aicināti reģistrēties pie ģimenes ārstes Bernadetas Belovas – SIA “Nadeta”, Pļaviņu iela 51 Jēkabpilī, tālrunis +371 22305235 un Zaļā iela 1-1 Salas pagastā, Jēkabpils novads, tālrunis +371 22845768.

Vienoties par reģistrāciju var arī ar citu ģimenes ārstu, kuram ir līgums ar valsti par primārās veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanu un apmaksu, izmantojot vienoto veselības nozares elektroniskās informācijas sistēmu, vai valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv. Ja personai nav iespējas reģistrēties elektroniski, jāvēršas pie izvēlētā ģimenes ārsta un jāslēdz vienošanos divos eksemplāros, kuru paraksta pacients un ģimenes ārsts. Ārstu saraksts pieejams Nacionālā veselības dienesta mājaslapas sadaļā “Iedzīvotājiem” –  “Veselības aprūpes pakalpojumi” – “Ģimenes ārsti” –  “Ģimenes ārsti atbilstoši teritorijām.

Jautājumu gadījumā sazinieties ar Nacionālā veselības dienesta Zemgales nodaļu, tālrunis +371 63027249, e-pasts: zemgale@vmnvd.gov.lv.