Uzņēmējdarbība

17. maijā pulksten 10.00 Sēlijas virsmežniecībā Mežrūpnieku ielā 2a Jēkabpilī notiks bezmaksas seminārs “Bioloģiskajai daudzveidībai nozīmīgi elementi mežā un to apsaimniekošana”. Tajā aicināti piedalīties mežu saimnieki un citi interesenti.

Semināra tēmas:

  • bioloģiski vērtīga meža raksturojums;
  • dabiskie procesi mežos un struktūru veidošanās;
  • normatīvais regulējums bioloģiskajai daudzveidībai nozīmīgu vietu saglabāšanā;
  • piemērotākās apsaimniekošanas metodes bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai mežā;
  • bioloģiskajai daudzveidībai nozīmīgi elementi mežā (apskate dabā);
  • diskusijas.

Lektore: Sandra Ikauniece (Dabas aizsardzības pārvalde).

Pieteikšanās semināram obligāta, zvanot Inesei Ozoliņai pa tālruni +371 26534704 vai rakstot e-pastā: inese.ozolina@mkpc.llkc.lv.

Izmantojam iespēju un piedalāmies!