Koknese Kultūra Projektu aktualitātes
glezno Kokneses pilsdrupās

No 15. līdz 20. augustam Koknesē norisinājās mākslinieku plenērs, kura laikā Daugavu un tās krastus, Kokneses viduslaiku pilsdrupas, senatnīgo parku, Bilstiņus, kā arī Likteņdārzu savos darbos iemūžināja 20 jaunie mākslinieki – 10 no Latvijas un 10 no Lietuvas.

19. augustā Aizkraukles novada Kokneses tūrisma informācijas centrā notika plenēra laikā tapušo darbu izstādes “Dzīve pie upēm” atklāšanas pasākums, kurā jaunie mākslinieki dalījās iespaidos par to, cik ļoti senās Kokneses nezūdošais skaistums un gleznainā daba iedvesmojusi radošajā procesā. Izstāde, kurā tvertas Kokneses ainavas, būs skatāma līdz 19. oktobrim.

Māksliniece Elīna Māliņa, kura Koknesē izveidojusi mākslas studiju MTelpa, paveica milzīgu darbu, sastādot plenēra norises programmu, uzrunājot jauniešus vecumā no 16 līdz 30 gadiem piedalīties mākslinieku plenērā, kas tika rīkots Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projektā.

Plenērā piedalījās Latvijas un Lietuvas jaunieši, kuriem jau ir saistība ar darbošanos mākslas jomā. Dalībnieku vidū bija jaunieši, kuri studē Latvijas Mākslas akadēmijā, Kauņas Mākslas institūtā, mācās kādā mākslas skolā vai apmeklē mākslas studiju.

15. augustā mākslinieku plenēra atklāšanas pasākumā Kokneses pamatskolā – attīstības centrā plenēra dalībniekus sveica Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs Leons Līdums un Kokneses apvienības pārvaldes vadītājs Ilmārs Klaužs. Sirsnīgu noskaņu dalībniekiem radīja grupas “Saules taka” muzikālie priekšnesumi un darbošanās Kristīnes Vārpiņas vadītajā darbnīcā, pagatavojot māla svilpauniekus.

Pirmajā plenēra dienā jaunieši kopā ar Elīnu Māliņu apmeklēja Kokneses tūrisma informācijas centru, gida pavadībā iepazina Kokneses parku un viduslaiku pilsdrupas, kur arī sākās radošais darba process. Jaunieši, kuri pirmo reizi bija Koknesē, ar sajūsmu atzina, ka ir iedvesmoti savos darbos uzburt Kokneses skaistumu. Tā jau pirmajā dienā tapa senās Kokneses pils, Pērses un Daugavas krastu ainavas.

17. augustā, dodoties uz Likteņdārzu, tika gūti atkal jauni iespaidi, lai tos atklātu savos darbos. Arī Bilstiņos pavadītā diena tagad skatāma zīmējumos un gleznās.

Mākslinieku plenēra laikā notika vairāki pasākumi, arī publiska lekcija 19. augustā mākslas studijā MTelpa par kultūras jomu pilsētvides attīstībā, kuru vadīja kultūras darba speciālists un tehniskās producēšanas specializācijas vadītājs Jānis Jansons. Ar aktīvu darbošanos, dziesmām un dančiem jauniešiem pagāja ciemošanās Radošajā mājā.

Plenēra noslēguma dienā jaunieši ar prieku atklāja, ka pavadītajās dienās plenērā ir iegūtas jaunas zināšanas, sastapti jauni draugi un rasta pārliecība, ka viņu iesāktais ceļš mākslas pasaulē noteikti turpināsies.

Mākslinieku plenērs tika rīkots projektā Nr.LLI-474 “Dzīve pie upēm: tūrisma produktu attīstība, balstoties uz seno un mūsdienu Baltijas valstu vēsturi” Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.– 2020. gadam ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt tūrisma attīstību, kas balstīta uz vēsturisko, dabas un kultūras mantojumu, kas saistīts ar dzīvi pie upēm. Projekta īstenošanas laiks – no 2021. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim (24 mēneši).

Projekta kopējās izmaksas ir 590 149,66 eiro, tajā skaitā 501 627,21 eiro – Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums. Aizkraukles novada pašvaldības finansējumu veido 371 919,91 eiro, tajā skaitā 316 131,92 eiro – Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums.

Par publikācijas saturu pilnībā atbild Aizkraukles novada pašvaldība un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

LAT_LIT_INTERREG_LOGO
Mākslinieku plenērs Koknesē