Jauniešiem Kultūra Aizkraukle
skolēnu tautas deju skate

Gatavojoties XIII Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku deju lielkoncertam “Es atvēru Laimas dārzu” 2025. gadā, Aizkraukles Kultūras centrā 10. aprīlī notika skolu jaunatnes tautas deju kolektīvu koprepertuāra skate.

Skatē piedalījās 18 kolektīvi, un katrs izpildīja divas dejas. Skolēnu sniegumu vērtēja komisija ‒ Dace Adviljone, horeogrāfe, Limbažu, Alojas un Salcgrīvas novadu skolu jaunatnes deju kolektīvu virsvadītāja, VEF Kultūras pils tautas deju ansambļa “Zelta Sietiņš” pedagoģe, Valsts izglītības satura centra Skatuviskās tautas dejas ekspertu komisijas dalībniece, Inga Pulmane, horeogrāfe, Rīgas pilsētas pašvaldības koncertorganizācijas "Ave sol" bērnu deju ansambļa “Teiksmiņa” mākslinieciskā vadītāja, Iluta Mistre, horeogrāfe, Ogres novada Lielvārdes Kultūras nama deju kolektīva “Pūpolītis” mākslinieciskā vadītāja.

Novada skolu jaunatnes deju kolektīvu virsvadītāja Inita Kalniņa stāsta, ka skatē tika izvērtēta skolu kolektīvu gatavība svētkiem, tas ir starpvērtējums pirms nākamā gada skates. Kopumā rezultāti ir labi, skolēni svētku repertuāru ir apguvuši, un visiem kolektīviem vēl būs jāmācās viena jauna deja.

“Prieks, ka kolektīvi saņēma tikai I un II pakāpes vērtējumu,” saka Inita Kalniņa. “Pēc skates noslēguma vērtēšanas komisijas pārstāves sarunā ar katra kolektīva vadītāju norādīja uz niansēm deju izpildījumā un tērpu noformējumā, kas vēl būtu jāpilnveido. Tā bija ļoti vērtīga saruna. 1. jūnijā Kokneses parkā notiks Aizkraukles novada deju svētki, kuros varēsim redzēt daļu no XIII Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku repertuāra. Aicinu tos apmeklēt!”

“Paldies visiem kolektīvu vadītājiem, repetitoriem, bērniem un jauniešiem, viņu vecākiem, izglītības un kultūras iestādēm par darbu un atbalstu, gatavojoties nākamā gada Dziesmu un deju svētkiem!” saka Aizkraukles novada Interešu izglītības centra direktore Zane Romanova.

Komisijas vērtējums

 • 1.‒2. klase
  • Aizkraukles Kultūras centra 1.‒2. klases tautas deju kolektīvs "Aizkrauklēni" (vadītāja Una Stakle) ‒ 39 punkti, II pakāpe;
  • Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 1.‒2. klases tautas deju kolektīvs (vadītāja Tatjana Petrovska) ‒ 38 punkti, II pakāpe;
  • Jaunjelgavas vidusskolas 1.‒2. klases tautas deju kolektīvs "Atvarieši" (vadītāja Inese Ermansone) ‒ 32 punkti, II pakāpe;
  • Daudzeses pamatskolas 1.‒2. klases tautas deju kolektīvs "Sienāzītis" (vadītājs Aigars Zemzariņš) ‒ 36 punkti, II pakāpe;
  • Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 1.‒2. klases tautas deju kolektīvs "Sudrabiņš" (vadītāja Inita Kalniņa), 42 punkti, I pakāpe.
 • 1.‒4. klase
  • Aizkraukles pagasta sākumskolas 1.‒4. klases tautas deju kolektīvs "Asniņi" (vadītāja Gita Skudra) ‒ 41 punkts, I pakāpe;
  • Skrīveru Kultūras centra 1.‒4. klases tautas deju kolektīvs "Susuriņi" (vadītāja Gita Skudra) ‒ 43 punkti, I pakāpe;
  • Jaunjelgavas Kultūras centra 1.‒4. klases tautas deju kolektīvs "Kodoliņš" (vadītāja Gunita Krievāne) ‒ 44 punkti, I pakāpe.
 • 3.‒4. klase
  • Aizkraukles novada vidusskolas 3.‒4. klases tautas deju kolektīvs "Krauklīts" (vadītāja Gita Skudra) ‒ 40 punkti, I pakāpe.
 • 3.‒6. klase
  • Aizkraukles novada vidusskolas 3.‒6. klases tautas deju kolektīvs "Krauklīts" (vadītāja Gita Skudra) ‒ 43 punkti, I pakāpe;
  • Seces pamatskolas 3.‒6. klases tautas deju kolektīvs "Sece" (vadītāja Inese Ermansone) ‒ 37 punkti, II pakāpe.
 • 5.‒6. klase
  • Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskolas 5.‒6. klases tautas deju kolektīvs (vadītāja Agra Bērziņa) ‒ 40 punkti, I pakāpe.
 • 5.‒9. klase
  • Jaunjelgavas Kultūras centra 5.‒9. klases tautas deju kolektīvs "Kodoliņš" (vadītāja Gunita Krievāne) ‒ 44 punkti, I pakāpe.
 • 7.‒9. klase
  • Neretas Jāņa Jaunsudrabiņa vidusskolas 7.‒9. klases tautas deju kolektīvs "Sudrabiņš" (vadītāja Inita Kalniņa) ‒ 38 punkti, II pakāpe;
  • Aizkraukles novada vidusskolas 7.‒9. klases tautas deju kolektīvs "ANĢis" (vadītājas Gita Skudra, Lana Ķirse) ‒ 43 punkti, I pakāpe;
  • Skrīveru Kultūras centra 7.‒9. klases tautas deju kolektīvs "Susuriņi" (vadītāja Gita Skudra) ‒ 44 punkti, I pakāpe.
 • 10.‒12. klase
  • Jaunjelgavas vidusskolas 10.‒12. klases tautas deju kolektīvs "Atvarieši" (vadītāja Inese Ermansone) ‒ 35 punkti, II pakāpe;
  • Aizkraukles Kultūras centra jauniešu deju kolektīvs "Zeļļi" (vadītāja Una Stakle) ‒ 41 punkts, I pakāpe.
Novada skolu tautas deju skate