Aizkraukle Projektu aktualitātes
skolas iela no drona

Aizkrauklē turpinās Skolas ielas pārbūve – tajā noņemta vecā seguma virskārta un tiek pārbūvētas komunikācijas. Ielā 364 metru garumā paredzēts atjaunojot asfalta segumu, izbūvēt gājēju ietvi, ierīkot apgaismojumu un pārbūvēt ūdens un lietus kanalizācijas tīklus. Pārbūves darbus skolas ielā plānots pabeigt šī gada rudenī, bet līdz tam iedzīvotājiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem.

Skolas ielas pārbūve Aizkrauklē notiek saistībā ar projektu “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas – ielu infrastruktūras pielāgošana uzņēmējdarbības attīstībai II kārta”, kas pagājušā gada martā tika iesniegts Eiropas Reģionālās attīstības fondam atbalsta saņemšanai. Īstenojot projektu, paredzēts nodrošināt teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu, uzlabojot vietējo uzņēmēju vajadzībām nepieciešamo uzņēmējdarbības vides un satiksmes infrastruktūru, veicinot darbavietu un pakalpojumu sasniedzamību un sekmējot kvalitatīvas un sakārtotas infrastruktūras izveidi. Projektā paredzēts sakārtot Skolas ielas teritoriju, veicot pārbūvi 364 metru garumā. Ielā paredzēts atjaunot asfalta segumu, izbūvēt gājēju ietvi un ierīkot apgaismojumu, kā arī pārbūvēt ūdens un lietus kanalizācijas tīklus un izbūvēt stāvlaukumu.

Skolas ielā pārbūves darbi uzsākti pagājušā gada novembrī, tos veic SIA “Asfaltbūve”, komunikācijas ierīko apakšuzņēmējs SIA “Selvils būve”. Projekta vadītājs, Aizkraukles novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītājas vietnieks Dzintars Grundšteins informē, ka ielā jau noņemts vecais asfalta segums un daļa ielas virskārtas, galvenokārt vietās, kur ir apakšzemes komunikācijas. Ielas posmā no Gaismas līdz Spīdolas ielai patlaban tiek ierīkots ūdensvads, sadzīves kanalizācijas un lietusūdens kanalizācijas tīkli. Darbi notiek arī ziemā un, lai gan izbūves gaitās nācies saskarties arī ar sarežģījumiem, patlaban jau paveikti apmēram 80 procenti no komunikāciju izbūves darbiem, drīzumā tos plānots pabeigt. Paralēli iecerēts uzsākt arī brauktuves pamatnes izbūvi. 

Vai Skolas ielā plānoti arī kādi jauninājumi? “Lieli pārkārtojumi nav iecerēti, ielas izkārtojums būs līdzīgs kā tas bija pirms remontdarbiem,” saka Dzintars Grundšteins. “Vienīgi mazliet citādāk tiks organizēta satiksme no Gaismas ielas puses.”

Būvniecības sākuma gaitā iela satiksmei tika slēgta tikai daļēji, tagad pa šo ielu ar transporta līdzekļiem pārvietoties nevar un patlaban to nav plānots atvērt satiksmei. Lai skolēni varētu šķērsot ielu un nokļūt mūzikas skolā, ierīkota pāreja, kuras izveidošanai izmantots vecais asfalts.

Skolas ielas pārbūvi paredzēts pabeigt līdz šī gada rudenim.

Ielas pārbūves kopējās izmaksas ir 562 547,15 eiro, 60 procentu no attiecināmajām izmaksām jeb 286 227 eiro ir Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums, 2,65 procenti jeb 12 627,66 eiro – valsts budžeta dotācija, bet 263 692,49 eiro — pašvaldības finansējums.

Projekta “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas – ielu infrastruktūras pielāgošana uzņēmējdarbības attīstībai II kārta” Nr. 5.6.2.0/22/I/012. Tas tiek īstenots ar  Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansiālu atbalstu.

eraf logo

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai