sveic Janīnu

Šodien, 24. augustā, pēc divu gadu pārtraukuma atkal klātienē norisinājās ikgadējā Aizkraukles novada izglītības iestāžu pedagogu konference. Tajā par izcilu darbu sumināja trīs skolu direktorus, kuri šovasar izlēmuši atstāt šo amatu, kā arī sveica viņu darba turpinātājus.

Lai atkalredzēšanās prieks būtu jo košāks, konferenci ievadīja Staburaga vokālā ansambļa koncerts, radot priecīgu noskaņu pirms gaidāmajām lekcijām par visaptverošu valsts aizsardzību un aktualitātēm pasaulē un Jāņa Kīnasta lekcijas “Mācīšanās, izglītība, studēšana un pedagoģija – vietrades skatījums”.

Aizkraukles novada Izglītības pārvaldes vadītāja Sarmīte Kļaviņa un domes priekšsēdētājs Leons Līdums pateicās par darbu skolu direktoriem, kuri šovasar izlēmuši darbu neturpināt. Goda rakstus par ilggadēju un izcilu darbu saņēma Aizkraukles pagasta sākumskolas līdzšinējā direktore Janīna Zolotorenko, bijušais Daudzeses pamatskolas direktors Valdis Puida un Aldis Rakstiņš, kurš līdz šim vadīja Andreja Upīša Skrīveru vidusskolu. Pašvaldības vadība sveica arī jaunās direktores – Simonu Pužuli, kura tagad vada Daudzeses pamatskolu, Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas direktori Ieviņu Piļku un Inesi Kalnozolu, jauno Aizkraukles pagasta sākumskolas direktori.

Uzrunājot klātesošos pedagogus, Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs Leons Līdums pateicās ikvienam iesaistītajam par pandēmijas laikā paveikto, lai nodrošinātu kvalitatīvu mācību procesu. Nākamajā mācību gadā priekšsēdētājs vēlēja izturību, labvēlīgu attieksmi vienam pret otru, kopīga mērķa sajūtu, kā arī labus darba apstākļus un labu veselību, lai katrs pedagogs var koncentrēties uz savu misiju – sniegt zināšanas mūsu jaunajai paaudzei. Lai gads piepildīts ne tikai ar darbu, bet arī cilvēcisku, personīgu laimes un gandarījuma sajūtu ikvienam izglītības jomā strādājošajam

Vēlāk Aizsardzības ministrijas Valsts sekretārs Jānis Garisons pedagogus informēja par aizsardzības nozares aktualitātēm un pašreizējo drošības situāciju valstī un reģionā kopumā, par plānoto valsts aizsardzības dienestu. Savukārt Aizsardzības ministrijas militāri publisko attiecību departamenta direktors Kaspars Galkins klātesošos izglītoja par visaptverošu valsts aizsardzību, tās pamatprincipiem un izaicinājumiem, par katra Latvijas pilsoņa un iedzīvotāja atbildību un iesaistes iespējām.

Diena noslēdzās ar Jāņa Ķīnasta lekciju “Mācīšanās, izglītība, studēšana un pedagoģija – vietrades skatījums”.

Lai visiem pozitīvām emocijām bagāts, izzinošs un radošs jaunais mācību gads!

Aizkraukles novada pedagogu konference