Sociālais dienests pieņems citās telpās

Šogad citās telpās strādās Kokneses Ģimenes atbalsta dienas centra, Sociālā dienesta klientu pieņemšanas punkta Koknesē un Jaunjelgavas klientu apkalpošanas punkta darbinieki.

No 2024. gada 24. janvāra tiks mainīta Jaunjelgavas klientu apkalpošanas punkta atrašanās vieta. Klienti turpmāk tiks gaidīti Jaunjelgavas apvienības pārvaldes ēkā Jaunjelgavā, Lāčplēša ielā 11. Sociālās palīdzības nodaļas darbiniece Inese Broka un Sociālā darba un sociālo pakalpojumu nodaļas sociālā darbiniece Maruta Smalča klientus pieņems ēkas pirmajā stāvā (ieeja no “Latvijas Pasta” nodaļas puses). Ģimenes atbalsta nodaļas darbiniece Lelde Zvaigzne klientus pieņems ēkas otrajā stāvā. Sociālās rehabilitācijas nodaļas vadītāja Evija Elksne turpmāk darbu veiks Seces pagasta pakalpojumu centra telpās. Šīs izmaiņas dos iedzīvotājiem iespēju saņemt vairākus pašvaldības pakalpojumus vienā vietā un samazināt pašvaldības izdevumus par energoresursiem un ēkas uzturēšanu. 2024. gada laikā plānots risināt jautājumu par ēkas vides pieejamību, lai visi klienti ērti varētu sasniegt sociālo darbinieku. Arī esošajā ēkā Jaunjelgavā, Lauku ielā 3A, vides pieejamība nebija atbilstoša, līdz ar to darbinieki pielāgojās klientu vajadzībām un pieņēma klientus ārpus Sociālā dienesta telpām vai arī klientu dzīvesvietā.

Aizkraukles novada dome nolēma slēgt līgumu ar SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi” par telpu nomu ēkā Koknesē, 1905. gada ielā 7, lai uz tās trešo stāvu pārvietotu Kokneses Ģimenes atbalsta dienas centru. Šobrīd dienas centrs atrodas Aizkraukles novada Sociālā dienesta Kokneses klientu pieņemšanas punktā Vērenes ielā 1, otrajā stāvā, taču ēka nav labā tehniskā stāvoklī, tajā nepilnīgi darbojas siltumapgādes sistēma. Tā kā citu telpu pašvaldības rīcībā nav, tad tika nolemts nomāt telpas no SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi”. Ēka atrodas netālu no skolas un citām iestādēm, lai bērni un jaunieši pēc izglītības iestāžu apmeklēšanas varētu droši nokļūt dienas centrā un izmantot piedāvātos pakalpojumus.

Plānots, ka šī gada otrajā ceturksnī Sociālā dienesta klientu pieņemšanas punkts Koknesē tiks pārvietots uz apvienības pārvaldi Koknesē, Melioratoru ielā 1. Tādējādi pašvaldība plāno ietaupīt izmaksas par energoresursiem un nodrošināt iedzīvotājiem dažādus pašvaldības pakalpojumus vienā vietā. Par darbinieku pieņemšanas vietu apvienības pārvaldes telpās iedzīvotāji tiks informēti.

Edvarts Pāvulēns

Vadītājs - Apmeklētājus pieņem Lāčplēša ielā 1, Aizkraukle, 29. kab. pirmdienās plkst. 14.00–18.00
edvarts.pavulens [at] aizkraukle.lv