Pļaviņas Projektu aktualitātes
Sociālais aprūpes centrā “Pļaviņas” ierīkots jauns lifts

Pļaviņu sociālās aprūpes centrā izbūvēts jauns lifts, tagad nodrošinot iespēju ēkā iekļūt arī cilvēkiem ratiņkrēslos. Tas paveikts projektā “Uzlabojumi sociālās aprūpes pakalpojumiem mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām: aprūpe tuvāk mājām”, tāpat saistībā ar to sociālās aprūpes centrā veikti citi uzlabojumi.

Projektā jau veikti renovācijas darbi aprūpes centra 1. stāvā un palīgtelpā, iegādāts jauns aprīkojums. Tāpat sociālajiem darbiniekiem bijusi iespēja mācīties dažādos profesionālās pilnveides kursos: “Fiziskās rehabilitācijas metodes”, “Kā palīdzēt sev?”, “Kā palīdzēt citiem?”, “Brīvprātīgā darba veicināšana cilvēku vidu ar funkcionāliem traucējumiem un citās sabiedrības grupās”, “Mājas bāzes paliatīvā aprūpe”, “Sociālās aprūpes sniedzēju apmācība un spēju veidošana”, “Koncepcijas “Care Closer 2 Home” (aprūpe tuvāk mājām) izveide”.

Tagad sociālās aprūpes centrā “Pļaviņas”, kas ir viena no divām šāda veida iestādēm Aizkraukles novadā, ierīkots arī jauns lifts, tā nodrošinot iespēju centrā iekļūt personām ar ierobežotām kustību iespējām, arī gulošiem pacientiem.

Projekts “Uzlabojumi sociālās aprūpes pakalpojumiem mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām: aprūpe tuvāk mājām” Nr. ENI-LLB-1-031 ar saīsināto nosaukumu “Care Closer 2 Home” (aprūpe tuvāk mājām) tiek realizēts Eiropas kaimiņattiecību instrumentu ietvaros. Tā kopējais budžets ir 234 510,89 eiro, no kuriem 90 procentu jeb 211 059,80 eiro finansē Eiropas Savienība.

Šī publikācijas tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par tās saturu pilnībā atbild Aizkraukles novada pašvaldība un tā nevar tikt izmantota, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.