Neretas pagasts Kultūra
Svētki Neretas apvienībā

9. un 10. jūnijā Aizkraukles novada svētkus svinēsim arī Neretas apvienībā. Te paredzētas teātra izrādes, viesu un novada kolektīvu koncerti, izstādes, radošas nodarbes bērniem un arī svētku balles.

Svētku “Savējie svin Neretas apvienībā” programma

9. jūnijā

 • 19.00 Ērberģes estrādē – koncerts “Rotā Lietuva”, muzicē folkloras kopa no Lazdijas (Lietuva);
 • pulksten 22 – zaļumballe ar grupu “Apvedceļš”. Ieeja – 5 eiro.

10. jūnijā

 • 12.00 Lielzalves muižā – “Zelta dzīpars Neretas villainē”. Rokdarbnieces Birutas Daņiļevičas rokdarbu izstāde un folkloras kopas “Urgas” koncerts.
 • 11.00 Gricgales krogā – viesu koncerts. Muzicē folkloras kopa no Lazdijas (Lietuva).
 • 13.00 Gricgales krogā – Seces amatierteātra izrāde “Ar spaini pa galvu”.
 • 15.00 Ērberģes estrādē – Aizkraukles novada svētku ieskaņas pasākums kopā ar Skrīveru folkloras kopu “Dimti”.
 • 13.00 Neretas SAC – folkloras kopas “Āre” koncerts.
 • 15.00 Neretas parkā – svētku koncerts. Piedalās bērnu estrādes studijas “Kukuragi’’ ansamblis, Aizkraukles novada folkloras kopas “Urgas” (Koknese) un “Āre” (Pļaviņas), viesi no Lazdijas (Lietuva), Tihovsku ģimene.
  • Radošas meistarklases bērniem.
  • Foto projekta “Mana zvaigzne – ģimene” izstāde.
 • 22.00 Sudmalu saliņas estrādē – zaļumballe ar grupu “Laimes rats”. Ieeja – bez maksas.
Svētki Neretas apvienībā