Projektu aktualitātes Tūrisms

Decembrī Aizkraukles novada pašvaldība saņēma ilgi gaidīto apstiprinājumu par finansējuma piešķiršanu veloparka izveidei Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020. gadam projekta LLI-483 “Unikālu dabas vērtību izmantošana kvalitatīvas dzīves vides un zaļā izzinošā tūrisma attīstīšanai” /“GEOTOUR” ietvaros. Veloparks varētu tikt izbūvēts jau 2021. gada pirmajā pusē.

Veloparks atradīsies pretī Aizkraukles novada vidusskolas ēkai Lāčplēša ielā. Tā izskats atainos Daugavas ūdenskrātuves ģeomorfoloģisko modeli. Izmantojot daudzfunkcionālā veloparka nevienmērīgo reljefu, tiks atspoguļota netālu esošās Daugavas ūdenskrātuves dziļākā daļa, senā upes gultne, senie pauguri, kas pēc Pļaviņu HES uzbūvēšanas kļuvuši par salām. Līdz ar to veloparks vienlaikus kalpos gan aktīvai atpūtai, gan kā izzinošs un izglītojošs tūrisma objekts.

Papildu veloparka izbūvei plānots īstenot vairākas aktivitātes, kas ļautu kā vietējiem iedzīvotājiem, tā arī tūristiem vēl tuvāk iepazīt Aizkraukli un tās unikalitāti. Viena no projekta aktivitātēm ir audiogida izstrāde posmam gar Daugavas krastmalu virzienā no Aizkraukles novada kultūras nama uz jauno veloparku. Tāpat arī plānots uzstādīt interaktīvu informatīvo stendu tūrisma informācijas punktā, kas izvietots kultūras nama ēkā, un informatīvu stendu arī pie veloparka.

Projektu īstenos pieci partneri, vadošais partneris – Zemgales plānošanas reģions. Līdz ar Aizkraukles pašvaldību iegūtā finansējuma ietvaros dažādas aktivitātes īstenos arī pārējie projekta partneri – Vecumnieku novada dome un Žagares un Biržu (Lietuva) Reģionālo parku direkcijas. Projekta laikā plānots identificēt unikālus ģeoloģiskos un ģeomorfoloģiskos objektus partneru reģionos un izveidot jaunu pārrobežu tūrisma maršrutu, vienlaikus palielinot apmeklētāju plūsmu reģionos un uzlabojot zināšanas un izpratni par unikālajām dabas vērtībām ap mums.

Jaunā maršruta atpazīstamības veicināšanai tiks organizētas mediju un tūrisma profesionāļu vizītes, tiks izveidoti trīs videoklipi, kas popularizē reģionālo ģeotūrismu, kā arī organizēti vairāki publiski pasākumi.

Projekta “Unikālu dabas vērtību izmantošana kvalitatīvas dzīves vides un zaļā izzinošā tūrisma attīstīšanai” /“GEOTOUR” kopējais finansējums visiem partneriem ir 649 972.15 eiro, tajā skaitā Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējums 552 476.31 eiro apmērā. Aizkraukles pašvaldībai piešķirtais finansējums ir 165 913.42 eiro, no kuriem ERAF finansējums ir 141 026.40 eiro, savukārt pašvaldības līdzfinansējums – 24 887.02 eiro.

Interreg Latvija-Lietuva logo
taps velo parks

Valērija Noreika

Vecākā projektu vadītāja
valerija.noreika [at] aizkraukle.lv