Koknese Kultūra
Kultūrtelpa grāmata

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība (LNB Atbalsta biedrība) izdevusi arhitekta Jāņa Dripes grāmatu “Kultūrtelpa – 21. gadsimta kultūras būves Latvijā”. Grāmata ir bagātīgi ilustrēts un apliecinošs vēstījums par 83 arhitektoniski veiksmīgām un nozīmīgām kultūras būvēm un projektiem visos Latvijas novados, tajā skaitā arī par Likteņdārza Saieta namu Koknesē.

Grāmatā apkopotas pēdējos divos gadu desmitos valsts, pašvaldības vai privātas iniciatīvas rezultātā radītas vai atjaunotas nācijas kultūras vērtības. Redzamākās no tām ir Gaismas pils, Rundāles pils, Mežaparka Lielā estrāde, Mākslas muzejs. Kopumā grāmatā iekļauta informācija par 10 Latvijas jaunajām bibliotēkām, piecām koncertzālēm, pieciem teātriem, 19 muzejiem, 18 kultūras centriem un saieta namiem, 12 brīvdabas estrādēm un vasaras koncertzālēm un 12 būvēm kultūras izglītībai. Grāmatu veido bagāts fotogrāfiju un vizuālā materiāla klāsts, vispārīga un profesionāla informācija latviešu un angļu valodā par katru objektu.

Kultūras būves ir pilsētu vietzīmes – tās vairo atpazīstamību un akcentē sabiedrības vērtības. Ēku saturs ir nācijas garīgās attīstības pamats, kultūras būvju arhitektūra bagātina mūsu dzīves telpu, atjaunojot vēsturisko mantojumu un radot jaunus simbolus.

Autors Jānis Dripe: “Darbs pie šādas grāmatas sniedz gandarījumu par manu kolēģu ‒ arhitektu ‒ radošo veiksmi un lepnumu par savu valsti. Tik daudz un tik dažādu jomu kultūras būvju kā šī gadsimta ievadā nekad Latvijas 105 gadu vēsturē nav tapis. Kultūras infrastruktūras vērienīgais pienesums noteikti ir 21. gadsimta sākuma redzamākais notikums Latvijas būvmākslā. Lai arī Rīgas dominante Latvijas kultūras un ekonomiskajos procesos nav apstrīdama, tieši jaunas mākslas un izziņas ēkas ir vairojušas valsts reģionu un mazo pilsētu dzīves kvalitāti.”

LNB Atbalsta biedrības direktore Karina Pētersone uzsver: “Grāmatā iekļautās kultūrvietas ir nozīmīgas ne tikai kā fiziskas telpas, tās koncentrē latvisko identitāti, vērtības, mantojumu, tradīcijas. Tas ir īpaši nozīmīgi nelielām nācijām. Katra bibliotēka, muzejs, koncertzāle, skola ir apliecinājums Latvijas apņēmībai, gribai un varēšanai. Grāmata ir stāsts pasaulei par Latviju un latviešiem un stiprinājums mums pašiem – mūsu pašvērtībai, lepnumam un patriotismam.”

Grāmata tapusi ar Valsts kultūrkapitāla fonda, Ventspils valstspilsētas domes, Rīgas valstspilsētas, Liepājas valstspilsētas, Talsu, Cēsu, Bauskas, Ropažu, Valmieras, Aizkraukles, Siguldas, Kuldīgas, Dobeles, Ādažu, Jēkabpils, Saulkrastu novada pašvaldību, AS “RERE GRUPA”, AS “LNK Industries” un SIA “AIDACO CONSTRUCTION” atbalstu.