Koknese Projektu aktualitātes

Tiek īstenots projekts Nr.LLI-474 "Dzīve pie upēm: tūrisma produktu attīstība, balstoties uz seno un mūsdienu Baltijas valstu vēsturi" (Living Rivers) Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros. Projekta mērķis ir veicināt tūrisma attīstību, kas balstīta uz vēsturisko, dabas un kultūras mantojumu, kas saistīts ar dzīvi pie upēm.

Projekta laikā paredzētas šādas aktivitātes:

 1. Mediju un tūrisma profesionāļu tūres.
 2. Pieredzes apmaiņas braucieni uzņēmējiem, tūrisma un kultūras speciālistiem uz partneru teritorijām, lai dotu iespēju apgūt projekta partneru labāko praksi.
 3. Reklāmas video potenciālajiem apmeklētājiem par upju krastu pilsētām Kačerginė, Zapyškis, Kulautuva, Vilkija Lietuvā un Koknese, Jaunjelgava Latvijā.
 4. Jauno mākslinieku rezidence Latvijā un jauno fotogrāfu rezidence Lietuvā, lai piesaistītu tūristu uzmanību esošajiem un jaunajiem tūrisma galamērķiem ar radošām izpausmēm un radīto darbu ekspozīcijām.
 5. Dažādi kultūras pasākumi.
 6. Starptautiska konference par ūdens tūrismu.
 7. QR kodu sistēmas izveide kalpos kā ceļvedis pastaigu ekskursijās Kačerginė, Zapyškis, Kulautuva, Vilkija, Koknesē un Jaunjelgavā.
 8. Jaunjelgavas pilsētas vēsturiskā izpēte. Iegūtā vēsturiskā informācija par tirdzniecības laiku Daugavā tiks izmantota virtuālās realitātes tūrisma stendiem, tūrisma informācijas punktam un tūrisma ekskursijām;
 9. Laivu parka vietas izveide blakus Kokneses viduslaiku pilsdrupām un Kokneses parkam, un eksponātu izbūve - seno ūdens transportlīdzekļu paraugi - plosts, vienkocis, kravas platforma (strūga), kas kalpos kā brīvdabas estrāde.
 10. Ērtu atpūtas vietu izveide Daugavas otrajā krastā - blakus Staburagam Jaunjelgavas novadā.
 11. Minerālūdens strūklakas izveide Kulautuvā.
 12. Informatīvie stendi Latvijā un informācijas kiosks Lietuvā.

Projekta īstenošanas ilgums ir 24 mēneši, no 2021.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim. Kopējais projekta budžets ir 590 149,67 euro, tajā skaitā 501 627,21 euro Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums.

Par publikācijas saturu pilnībā atbild Aizkraukles novada pašvaldība un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Interreg Latvija-Lietuva logo