Dome Neretas pagasts Sabiedrība
tikšanās ar iedzīvotājiem

Turpinot iesākto ciklu, novada pašvaldības vadība un nozaru vadošie speciālisti 5. decembrī pulksten 17.30 aicina uz tikšanos Neretas un apkārtnes iedzīvotājus, tikšanās notiks Neretas kultūras centra zālē.

Tikšanās laikā būs iespēja uzzināt gan par novada kopējo attīstību un nākamā gada plāniem, gan par sociālo, izglītības, kultūras un sporta jomu.

Pasākumā piedalīsies Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs Leons Līdums, vairāku pašvaldības iestāžu vadītāji un deputāti.

Lai sagatavotu precīzākas atbildes uz iedzīvotājus interesējošiem jautājumiem, aicinām tos iesūtīt e-pastā: info@aizkraukle.lv vai pieteikt pa tālruni +371 27889770 līdz 2. decembra pulksten 12.