Februārī Aizkrauklē, Lāčplēša ielā 4, tika atklātas koprades telpas, kur ikvienam uzņēmējam, jaunietim un citiem uzņēmējdarbības interesentiem ir iespēja tikties, sadarboties un komunicēt savā starpā, īstenojot jaunas idejas.

Vienviet četru jomu speciālisti

Visas telpas izvietotas ēkas pirmajā stāvā. Vienā telpā strādā uzņēmējdarbības atbalsta un komunikācijas speciālistes, divi kabineti atvēlēti Kultūras pārvaldei, divi ‒ pašvaldības policijai, viena telpa ‒ tūrisma informācijas punktam. Visu nozaru speciālistiem ir kopīgas divas sapulču telpas un vestibils ar iespēju rīkot pasākumus.

Uzņēmējdarbības telpas izveides mērķis ir apvienot uzņēmējus, profesionāļus, nevalstiskā sektora, radošo industriju pārstāvjus, individuālos komersantus, algotos darbiniekus, studentus un jauniešus, kuriem ir nepieciešama vieta, lai strādātu, organizētu pasākumus/nodarbības, dalītos idejās un veicinātu savstarpējo sadarbību.

Uzņēmējdarbības, kultūras, tūrisma un pašvaldības policijas speciālisti iedzīvotājiem sniegs konsultācijas un veidos starpinstitucionālus pasākumus un projektus, tostarp ar sabiedrības līdzdalību.

Visu telpu remonts veikts par pašvaldības budžeta finansējumu. Uzņēmējdarbības atbalsta telpa aprīkota par projekta LVIII-068 “Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un uzņēmēju konkurētspējas veicināšana”/SMEPRO 2 līdzekļiem, pārējās – par pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Atbalsts uzņēmējdarbības jautājumos

“Sniedzam bezmaksas konsultācijas par uzņēmējdarbības attīstību, novada pašvaldības biznesa ideju konkursu, pieejamo finansējumu projektu īstenošanai un citiem jautājumiem. Aicinām jebkuru interesentu izmantot iespēju uzzināt par jaunākajām finansiālajām iespējām biznesa sākšanai vai attīstībai,” stāsta novada pašvaldības Komunikācijas nodaļas vecākā uzņēmējdarbības atbalsta un komunikācijas speciāliste Jogita Baltmane.

“Telpām tika izstrādāts dizains un iegādātas jaunas, mūsdienīgas mēbeles, ir pieejami divi datori ar interneta pieslēgumu, multifunkcionālā iekārta-printeris, hibrīdsanāksmju aprīkojums, lai varētu organizēt sanāksmes un seminārus daļēji attālināti. Uzņēmējdarbības koprades telpā ir iekārtotas sešas darba vietas, bet sanāksmju telpā ir iespējas rīkot seminārus un konferences vairāk nekā 20 dalībniekiem. Jaunajās telpās var strādāt gan vienatnē, gan kopā ar kolēģiem, domubiedriem, iespējams rīkot sanāksmes. Pieteikšanās telpu izmantošanai notiek telefoniski, kā arī ir izveidota telpu rezervācijas elektroniskās pieteikšanās sistēma.”

Lai tiktos ar uzņēmējdarbības atbalsta un komunikācijas speciālistēm vai rezervētu telpas, aicinām sazināties ar Jogitu Baltmani vai Elitu Kaņepēju (tālruņi: +371 20267286, +371 27873332; e-pasts: jogita.baltmane@aizkraukle.lv; elita.kanepeja@aizkraukle.lv). Telpu rezervācija pieejama, aizpildot tiešsaistes pieteikumu.

Konsultēs nevalstiskās organizācijas

“Aizkraukles novada Kultūras pārvalde jaunajās koprades telpās strādā no to atklāšanas dienas, turpinot veikt savas līdzšinējās funkcijas. Apmeklētājiem tās ir ērti pieejamas, jo atrodas pilsētas centrā,” stāsta Kultūras pārvaldes vadītāja Anta Teivāne. “Turpināsim kultūras jomas koordināciju un tiksimies ar novada kultūras darbiniekiem, zālē rīkosim dažādus pasākumus, seminārus un tikšanās, kā arī telpās ir iespēja izvietot izstādes.”

Kultūras pārvalde veic arī nevalstisko organizāciju (NVO) koordinācijas funkciju. Plānots, ka drīzumā tiks izveidota Kultūras pārvaldes struktūrvienība “NVO centrs”. Visos nevalstisko organizāciju jautājumos konsultācijas jau tagad sniedz Kultūras pārvaldes metodiķe Anita Ostrovska, viņas tālrunis ir +371 29497587. Iepriekš piesakoties, biedrības var izmantot telpas pasākumiem vai sanāksmēm.

Koprades telpas ir atvērtas katru darba dienu, un tikšanos ar Kultūras pārvaldes speciālistēm vēlams iepriekš pieteikt e-pastā: kulturasparvalde@aizkraukle.lv vai zvanot pa tālruni +371 29116791 Antai Teivānei.

Gaidīs tūristus pilsētas centrā

Plānots, ka no aprīļa Aizkraukles tūrisma informācijas punkts darbu uzsāks jaunajās koprades telpās, pašlaik tas izvietots Aizkraukles Kultūras centra ēkā. Vēl tiek iegādāts vajadzīgais aprīkojums, mēbeles, kas pakāpeniski tiks papildinātas atbilstoši budžeta iespējām. Kultūras centrā tiks saglabāts tūrisma informācijas stends,” stāsta novada Tūrisma nodaļas vadītāja Anita Šmite.

“Mūsu nodaļai ir cieša sadarbība ar vietējiem uzņēmējiem, kuri piedāvā apskates objektus, ēdināšanas un citus pakalpojumus, ar muzejiem, citām kultūras iestādēm. Strādāt koprades telpās līdzās uzņēmējdarbības un kultūras jomas speciālistiem būs ērti gan mums, gan apmeklētājiem.”

Tūrisma informācijas punktā koprades telpās strādās tūrisma informācijas konsultante Inese Kalvāne, ar kuru iespējams sazināties pa tālruni +371 25727419 vai rakstot e-pastā: inese.kalvane@aizkraukle.lv.

Pieņems iedzīvotājus

“Septiņiem pašvaldības policijas inspektoriem darba vieta tagad ir Aizkrauklē, Lāčplēša ielā 4. Reidi, izsaukumi, apsekošanas tiek veiktas visā Aizkraukles novadā. Jaunajās telpās plānojam pieņemt iedzīvotājus, kā arī uzaicinātās personas paskaidrojumu, liecību sniegšanai, te varēs nodot iesniegumus,” stāsta Aizkraukles novada pašvaldības policijas priekšniece Anita Ozola. “Iedzīvotāji aicināti saziņai ar pašvaldības policiju zvanīt pa tālruni +371 65123881 vai rakstīt e-pastā: pasv.policija@aizkraukle.lv.”

Pašvaldības policijas priekšniece Anita Ozola jaunajās telpās iedzīvotājus pieņem vienu reizi nedēļā – otrdienās no pulksten 13.00 līdz 15.00.

Koprades telpu speciālistu darba laiks noteikts vienots: pirmdienās no pulksten 8.00 līdz 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās ‒ no pulksten 8.00 līdz 17.00, piektdienās ‒ no pulksten 8.00 līdz 15.00. Pusdienu pārtraukums ‒ pirmdienās no pulksten 12.00 līdz 13.00, pārējās dienās ‒ no pulksten 12.00 līdz 12.45. Tūrisma sezonā tūrisma informācijas punkta darba laiks var tikt mainīts ‒ plānots, ka tas strādās arī sestdienās.

Projektu LVIII-068 “Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un uzņēmēju konkurētspējas veicināšana”/SMEPRO 2 īstenoja Aizkraukles novada pašvaldība kopā ar vadošo projekta partneri – Zemgales plānošanas reģionu – un vēl pieciem projekta partneriem no Zemgales reģiona. Tā mērķis ir projekta SMEPRO veiksmīgās pieredzes un prakses kapitalizācija, izmantošana un rezultātu pavairošana, lai veicinātu Zemgales reģiona uzņēmējdarbības vides attīstību pašvaldībās un sniegtu atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem.