Dome Uzņēmējdarbība
tirdziņš

Aizkraukles novada domes sēdē deputāti atbalstīja grozījumus Aizkraukles novada domes saistošajos noteikumos “Par nodevu tirdzniecībai publiskās vietās Aizkraukles novadā”. Ar šiem grozījumiem paredzēts samazināt maksu par vienu metru tirdzniecības vietas pašvaldības organizētajos publiskajos  pasākumos, ņemot vērā vispārīgo ekonomisko situāciju valstī un būtisko inflācijas pieaugumu.

Grozījumi paredz, ka turpmāk par pašu ražotu lauksaimniecības produktu tirdzniecību būs jāmaksā 2 eiro par vienu metru vietas (iepriekš maksa bija 5 eiro), par pārtikas preču, pasākuma tematikai atbilstošu rūpniecisko preču un pašu izgatavotu amatniecības darinājumu un mākslas priekšmetu tirdzniecību – 3 eiro (iepriekš 10 eiro), par alkoholisku dzērienu tirdzniecību patērēšanai pasākuma norises vietā (rūpnieciski sagatavoti vai tirdzniecības vietā sajaukti ar bezalkoholiskajiem dzērieniem), kuros spirta daudzums nepārsniedz 15 tilpuma procentus – 10 eiro (iepriekš 20 eiro), ēdināšanu (kopā ar bezalkoholiskajiem dzērieniem) – 15 eiro (iepriekš 30 eiro), ēdināšanu (nodrošinot arī alkoholiskos dzērienus) – 25 eiro (iepriekš 50 eiro), kā arī 7 eiro iepriekšējo 15 eiro vietā būs jāmaksā par mazajās alkoholisko dzērienu ražotavās gatavoto dzērienu tirdzniecību.

Saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc pozitīva Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinuma saņemšanas un nākamajā dienā pēc to izsludināšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.