LV_BY_Programmas logo

Pļaviņās 2020. gada 23. janvārī notika Latvijas – Lietuvas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības projekta “Neaizsargāto iedzīvotāju vajadzībām nepieciešamo sociālās aprūpes pakalpojumu uzlabošana: saņēmēju mājām tuvākā aprūpe” (Nr. ENI – LLB – 1 – 031) atklāšanas sanāksme. Projektā iesaistījušies Latvijas un Baltkrievijas partneri, kur vadošā puse bija Pļaviņu novads un Grodņas apgabala Grodņas reģionālā Sarkanā krusta organizācija. Pēc administratīvi teritoriālās reformas projekta saistības ir pārņēmis Aizkraukles novads, kas tagad turpinās projekta īstenošanu.

Projekta mērķis ir uzlabot sociālās aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu mazaizsargātajām grupām. Aktivitātes vērstas uz īslaicīgas sociālās aprūpes pakalpojumu vispārēju attīstību sociālās aprūpes iestādēs un mājās. Tiks organizētas apmācības un, iespēju robežās, socializācijas aktivitātes, lai uzlabotu to cilvēku prasmes, kuri saņem un sniedz sociālās aprūpes pakalpojumus. Pateicoties ieguldījumiem infrastruktūrā un specializētā aprīkojuma modernizācijā, tiks izveidoti divi dienas centri, kas darbosies kā platformas īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanai. Sociālās aprūpes centrā “Pļaviņas” paredzēts vairāku telpu remonts, elektroinstalācijas nomaiņa, ventilācijas un apkures sistēmas uzlabošana, kā arī jaunas lifta platformas ierīkošana. Plānots iegādāties arī jaunu inventāru: veļas mašīnas, žāvētājus, hidromasāžas gultu, dušas krēslus un citu.

Tiks uzsākta jauna sadarbība starp profesionāliem un brīvprātīgiem aprūpētājiem. Projekta laikā izstrādātās idejas, zināšanas un labākā prakse tiks nodota citiem aprūpētājiem programmas teritorijā.

Sākotnēji projekta kopējais ilgums tika noteikts 24 mēneši, taču, ņemot vērā pasaulē izsludināto pandēmiju, tas pagarināts vismaz līdz 2022. gada maijam.

Projekts „Uzlabojumi sociālās aprūpes pakalpojumiem mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām: aprūpe tuvāk mājām” Nr. ENI-LLB-1-031 ar saīsināto nosaukumu „Care Closer 2 Home” (Aprūpe tuvāk mājām) tiek realizēts Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros. Tā kopējais budžets ir 369 959,60 eiro, no kura 90 procentus jeb 332 960,94 eiro finansē Eiropas Savienība.

Šī publikācijas ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīga Pļaviņu novada dome un tas nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.