uzņemšana

Pavasaris ir laiks, kad jaunus audzēkņus savā pulkā uzņem mūzikas un mākslas skolas. Arī Aizkraukles novada skanīgākajās un krāsainākajās skolās gaida tos bērnus, kuri savu ikdienu un varbūt arī nākotni saredz mūzikas un mākslas pasaulē.

  • P. Barisona Aizkraukles Mūzikas skola jaunus audzēkņus uzņems 30. un 31. maijā, 1. jūnijā, iestājpārbaudījumi – no pulksten 16 līdz 18 (Rūpniecības ielā 10).

Skolā piedāvā apgūt taustiņinstrumentu (klavieres, akordeons), stīgu instrumentu (vijole, kokle, ģitāra), pūšamo instrumentu (flauta, saksofons, trombons, trompete) spēli un vokālo mūziku (kora klase).

Vecāku iesniegumus var lejupielādēt: http://www.pbams.lv/macibas/uznemsana/ .

Iesniegumus sūtīt elektroniski e-pastā: muzikasskola@aizkraukle.lv vai iesniegt personīgi 30. un 31. maijā, 1. jūnijā no pulksten 11 līdz 18 Rūpniecības ielā 10, Aizkrauklē.

Vairāk informācijas, zvanot direktorei Dainai Delverei, tālr. +371 29718627.

  • Aizkraukles Mākslas skolā jaunos audzēkņus gaidīja 24. maijā. Papildu uzņemšana plānota arī augustā. 

    Tālrunis saziņai: +371 65123160.

  • Kokneses Mūzikas skolā audzēkņus uzņems 1. un 2. jūnijā no pulksten 16 līdz 20 vai individuāli vienojoties, zvanot pa tālruni +371 29856079 skolas direktorei Ivetai Bērziņai.

Skolā var apgūt instrumentu spēli – klavieru, vijoles, akordeona, flautas, saksofona, eifonija, trompetes – un mācīties kora klasē.

  • Pļaviņu Mūzikas skolā jauno audzēkņu uzņemšana būs 2., 6. un 9. jūnijā no pulksten 16 līdz 19.

Skola piedāvā apgūt pūšaminstrumentu (flauta, saksofons, eifonijs, trombons), taustiņinstrumentu (klavieres, akordeons), stīgu instrumentu (vijole) spēli un vokālo mūziku kora klasē.

Plašāka informācija, zvanot pa tālruni +371 20209812 – skolas direktore Dita Ārgule.

  • Pļaviņu Mākslas skolā jauno audzēkņu uzņemšana no 1. līdz 3. jūnijam no pulksten 17.30 līdz 19 vai individuāli vienojoties par tikšanās laiku.

Akreditētā mācību programma “Vizuāli plastiskā māksla”, mācību ilgums – 7 gadi. 1. klasē uzņem audzēkņus no 7 vai 8 gadu vecuma.

Sīkāka informācija, zvanot pa tālruni +371 29207313 – skolas direktore Iveta Ušacka.

  • Skrīveru Mūzikas un mākslas skolā jauno audzēkņu uzņemšana notiks no 1. līdz 3. jūnijam. Konsultācijas – no 23. līdz 27. maijam, iestājeksāmeni – 1. jūnijā. Konsultācijas un iestājeksāmeni notiks, telefoniski vienojoties par izdevīgāko laiku. Kontaktinformācija:, tālr. +371 29493955 (skolas direktore Iveta Biķerniece). Vecāku iesniegumus var lejupielādēt: https://smms.skriveri.lv/uznemsana/

Skolā var apgūt taustiņinstrumentu (klavieres, akordeons), stīgu instrumentu (vijole), pūšamo instrumentu (flauta, eifonija, klarnete, saksofons, trompete) spēli un vizuāli plastisko mākslu.