Pļaviņas Projektu aktualitātes

2020.gada 22.janvārī Pļaviņu novada dome sagaidīja delegāciju no Grodņas reģionālās Sarkanā krusta organizācijas, kas darbojas kā partneri Pļaviņu novada iniciētajā projektā, kura saīsinātais nosaukums ir “Care Closer 2 Home” ( “Aprūpe tuvāk mājām”). Abpusējā partneru tikšanās iezīmēja projekta praktiskās realizācijas uzsākšanas gaitu.

Kā jau projekta nosaukums vēsta, centrā ir izvirzīta sociālās aprūpes problemātika, kas skar gan cilvēkus ar funkcionāliem traucējumiem, gan garīga rakstura slimībām, gan tos, kam nepieciešama paliatīvā aprūpe, par mērķi izvirzot maksimāli tuvināt piedāvātos pakalpojumus klienta dzīvesvietai, lai nodrošinātu pēc iespējas ilgāku laiku uzturēties sev pazīstamā, drošā vidē kopā ar ģimeni vai tuviniekiem, nenonākot sociālās aprūpes centrā uz pastāvīgu uzturēšanos.

Projekta uzdevums ir sekot līdzi jaunākajām sociālās aprūpes attīstības tendencēm un apmācīt sociālos aprūpētājus, sociālās aprūpes centra klientu tuviniekus un atbalsta personas kā arī brīvprātīgos dažādu metožu – kinestētisko, mākslas terapijas, hidroterapijas, kanisterapijas u.c. – izmantošanā darbā vai tuvinieka atbalstam. Projekta gaitā ir padomāts arī par īpašām pašpalīdzības apmācībām sociālās aprūpes mērķgrupām, kā arī par viņu socializēšanās iespējām sabiedrībā, rīkojot novada un pārnovadu mēroga pasākumus.

Projekta gaitā, lai nodrošinātu kvalitatīvāku dienas aprūpes pakalpojumu, ir paredzēts arī SAC “Pļaviņas” (Daugavas iela 54) vairāku telpu remonts, elektroinstalācijas nomaiņa tajās, ventilācijas un apkures sistēmas uzlabošana, kā arī jaunas lifta platformas uzstādīšana. Plānots iegādāties arī jaunu inventāru: veļas mašīnas, žāvētājus, hidromasāžas gultu, dušas krēslus u.c.

Projekta kopējais ilgums ir 24 mēneši, tas ilgs līdz 2021.gada novembrim.

Projekts “Uzlabojumi sociālās aprūpes pakalpojumiem mazaizsargātajām iedzīvotāju grupām: aprūpe tuvāk mājām”  Nr. ENI-LLB-1-031 ar saīsināto nosaukumu “Care Closer 2 Home” tiek realizēts Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros. Tā kopējais budžets ir 369 959.60 eiro, no kura 90 procentus jeb 332 960,94 eiro finansē Eiropas Savienība.

Šī publikācija ir tapusi ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā ir atbildīga Pļaviņu novada dome un tas nevar tikt izmantots, lai atspoguļotu Eiropas Savienības uzskatus.

Jaunais programmas logo