Dome Vide
kapitālsabiedrības

Pašvaldību reformas rezultātā ir izveidojusies jauna situācija, kad vienā novadā ir vairākas līdzīga rakstura kapitālsabiedrības, kuras apvienojot, visticamāk, var efektīvāk sniegt pakalpojumus. Arī Valsts pārvaldes iekārtas likums paredz veidot visefektīvāko pārvaldes formu. Lai to realizētu, Aizkraukles novada domes deputāti pieņēma lēmumu uzsākt vairāku kapitālsabiedrību reorganizācijas procesu. Plānots, ka tuvākā gada laikā kapitālsabiedrību veidols mainīsies visā novadā, tās atbilstoši savai darbības jomai pārņems pakalpojumu sniegšanu arī Daugavas kreisajā krastā – Jaunjelgavas un Neretas apvienībās.

Uzsākto pārmaiņu mērķis ir paaugstināt komunālo pakalpojumu kvalitāti, vienlaikus mazinot administratīvo slogu, ko rada vairāku līdzīgu uzņēmumu uzturēšana, kļūstot iedzīvotājiem draudzīgākiem.

Pārmaiņu process nenotiks strauji, tiks rūpīgi izvēlēts iedzīvotājiem piemērotākais un izmaksu ziņā efektīvākais kapitālsabiedrību pārvaldības un pakalpojumu sniegšanas modelis.

Kapitāldaļu turētāja pārstāvis izpilddirektors Uldis Riekstiņš novada domes sēdē, uzrunājot deputātus, pauda: “Jau šī gada martā, saņemot auditorkompānijas izvērtējumu par mūsu kapitālsabiedrību stāvokli, tika virzīts sākotnēji vienas kapitālsabiedrības modelis, kurš neguva deputātu atbalstu. Pēc šī varianta noraidīšanas ilgstoši esam meklējuši labāko ceļu, kā sakārtot komunālo pakalpojumu sniegšanas jomu novadā. Šobrīd vairs nevaram ilgāk atlikt pārmaiņas šajā nozarē, tāpēc beidzot ir jāsper pirmais solis un jāsāk rīkoties.”

Deputāti pēc ilgām debatēm pieņēma lēmumu uzdot SIA “Skrīveru saimnieks”, SIA “Kokneses Komunālie pakalpojumi” un SIA “Pļaviņu Komunālie pakalpojumi” divu mēnešu laikā sagatavot izvērtējumu un iesniegt kapitāldaļu turētāja pārstāvim savu redzējumu, vīziju par sagaidāmo reorganizāciju, pamatojot, kurš būtu piemērotākais iekļaujošās kapitālsabiedrības kandidāts, kā tas, veicot reorganizācijas, ir noteikts Komerclikumā. Tādējādi katrai no trim kapitālsabiedrībām tiek dotas vienlīdzīgas iespējas pārliecināt lēmējvaru par sava redzējuma ieguvumiem un stiprajām pusēm.

Pēc šo kapitālsabiedrību priekšlikumu saņemšanas tiks izveidota darba grupa, kura izvērtēs kapitālsabiedrību iesniegto informāciju un sagatavos priekšlikumus izvērtēšanai domē.

Prognozējams, ka nākamais pārskats par uzsāktā procesa virzību varētu tikt prezentēts deputātu kopsapulcē nākamā gada martā.