Sociālie pakalpojumi
sociālās aprūpes centrs ziedugravas

Ņemot vērā energoresursu un pakalpojumu izmaksu pieaugumu, nācies paaugstināt maksu vienai personai mēnesī par uzturēšanos pansijā un grupu mājā/dzīvokļos “Vīgante”. No 1. oktobra maksa pieaugs arī sociālās aprūpes centra “Ziedugravas” klientiem.

Šobrīd spēkā ir 2021. gada janvārī noteiktais klienta līdzmaksājums par uzturēšanos “Vīgantē” – 145 eiro mēnesī, kas nenosedz sniegtā pakalpojuma izmaksas. Līdz ar to atbilstoši šī gada jūnijā veiktajam izmaksu aprēķinam, Aizkraukles novada Sociālā dienesta struktūrvienību – pansijas un grupu māja/dzīvokļu “Vīgante” uzturēšanās izmaksas vienai personai ir 412,03 eiro mēnesī. Šis izcenojums stāsies spēkā no 2022. gada 1. septembra.

Pašlaik pansijā un grupu mājā/dzīvokļos “Vīgante” izmitinātas 19 personas, ko kurām 16 cilvēki deklarēti Aizkraukles novada administratīvajā teritorijā. Viņi ierobežoto funkcionālo spēju dēļ nespēj dzīvot patstāvīgi.

Pārskatīti arī sociālās aprūpes centra “Ziedugravas” maksas pakalpojumi, secinot, ka cenrādis zaudējis aktualitāti sniegto pakalpojumu veidu izmaiņu un kopējā energoresursu un citu izmaksu pozīciju pieauguma dēļ. Tādēļ pieņemti saistošie noteikumi “Aģentūras “Sociālās aprūpes centrs “Ziedugravas”” maksas pakalpojumu cenrādis”, kas nosaka, ka no 2022. gada 1. oktobra personas (klienta) uzturēšanas maksa sociālās aprūpes centrā “Ziedugravas” būs 830 eiro mēnesī, bet specializētā transportlīdzekļa izmantošana iestādēm un organizācijām – 0,93 eiro par kilometru.