Dome
Krista Dzene

Aizkraukles novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītājas amatā apstiprināta līdzšinējā pašvaldības ekonomiste Krista Dzene. Iepriekšējā nodaļas vadītāja Ilze Samsone darba attiecības pārtrauca, jo vēlējās piepildīt jaunus un vilinošākus izaicinājumus.

Aizkraukles novada pašvaldības izpilddirektors Uldis Riekstiņš informē, ka vakancei tika izsludināts atklāts konkurss, un Krista Dzene bija vienīgā pretendente.

Krista Dzene absolvējusi Latvijas Universitāti un ieguvusi bakalaura grādu ekonomikā. Pēc studijām sākusi darbu un jau vairāk nekā astoņus gadus strādā valsts pārvaldē finanšu un grāmatvedības jomā. Kopš 2021. gada Krista bija Ķeguma novada pašvaldības Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja, kur ne tikai organizēja nodaļas darbu un kontrolēja budžeta izpildi, bet arī gatavoja atskaites, tajā skaitā gada pārskatu. Pēc novadu reformas Krista nolēma darbu Ogres novada pašvaldībā pārtraukt. Vairāk nekā gadu viņa pildīja ekonomistes amatu Aizkraukles novada pašvaldībā, gūstot pieredzi apvienotā pašvaldības budžeta veidošanā, tā izpildes analīzē, maksas tarifu aprēķinu veikšanā, lēmuprojektu sagatavošanā un citos jautājumos.

Finanšu un grāmatvedības nodaļas amatā Kristas pienākumu un atbildības līmenis tagad ir daudz lielāks ‒ jāorganizē nodaļas darbs, jāsagatavo novada pašvaldības budžeta projekti, jāsniedz metodiskie norādījumi novada pašvaldības iestādēm budžeta sagatavošanas un grozījumu veikšanas procesā, jākonsultē pašvaldības iestāžu, struktūrvienību darbinieki, jākontrolē iestāžu budžeta izpilde, jāpiedalās projektu pieteikumu izskatīšanā, finansējumu sadales un pārdales procesos un jāveic citi amata pienākumi.

“Pateicos Aizkraukles novada pašvaldības vadībai un saviem kolēģiem par pamudinājumu un iedrošināšanu pieteikties šim amatam, par uzticēšanos, manu zināšanu, prasmju un spēju novērtēšanu! Esmu strādājusi valsts pārvaldes finanšu un grāmatvedības jomā vairāk nekā astoņus gadus. Uzkrātā pieredze un zināšanas ir galvenais priekšnoteikums veiksmīgai uzticētā amata pienākumu veikšanai,” saka Krista Dzene.