Jauniešiem Koknese
lektore stāsta jaunatnes darbiniekiem par projektu

Viena no projekta “Kokneses jauniešu biedrības atspēriens” aktivitātēm ir vasaras skola “Pacelt spārnus” jaunatnes jomas darbiniekiem, kura no 14. līdz 17. septembrim norisinājās viesu namā Rancho Randevu Koknesē.

Pirmajā dienā dalībnieki ar interesi piedalījās nodarbībā par personības tipiem un DISC metodi, ko vadīja Dace Briede – Zālīte, Jauniešu akadēmijas “Pacelt Pasauli” dibinātāja un vadītāja. Dienas otrajā daļā mums pievienojās Ilze Skuja, Laura Šteina un Elīna Meinarte no labdarības organizācijas “Palīdzēsim.lv” ar savu pieredzes stāstu par dalību dažādos projektos, pienākumu sadali, aktivitātēm un finansējuma piesaisti savai darbībai.

Otro dienu sākām ar enerģisku rīta vingrošanu fizioterapeites Janīnas Grinsones - Veldes vadībā. Turpmākā diena pagāja iedvesmas pilnās radošās nodarbēs.  Rotu meistare Ieva Minde (Ugu&Uga)  mācīja dalībniekiem  izveidot pašiem savas rotas, savukārt Ieva Ūtēna vadīja gleznošanas meistarklasi  “Pilsdrupas eļļā un akvarelī”.

Vakara noslēgumā pie mums viesojās Ilze, Ramona, Oskars un Aladdin no  radošās apvienības jauniešiem “Trepes”. Diskutējām par Eiropas Solidaritātes korpusa projektu ieviešanu un dažādiem jautājumiem saistībā ar  NVO darbību.

Vakariņas aizvadījām omulīgajā “Rīta putnu” saimniecībā, kur baudījām saimnieku Bruno un Baibas viesmīlību un cienastus.

Piektdienu aizvadījām aktīvās diskusijās un debatēs ar pašvaldības pārstāvjiem par darbu ar jaunatni un Kokneses jauniešu biedrības darbības  stratēģijas  izveidi. Šajā pasākuma daļā strādājām komandās moderatora Rinalda Rudzīša vadībā. Dienas izskaņā noslēdzošā aktivitāte bija biedrības “Avantis” vadītājas Ilonas Bičevskas prezentācija par sponsoru piesaisti un praktiskie padomi darbā ar jauniešiem, finansējuma piesaisti projektiem un aktivitātēm.

Vasaras skolas noslēdzošā diena iesākās ar apzinātības treniņu, ko vadīja nodarbību vadītāja un Kokneses jauniešu biedrības valdes locekle Ieva Ūtēna. Pēc refleksijas un pasākuma izvērtēšanas sekoja atvadas un tika izteikts ierosinājums līdzīgus pasākumus veidot arī nākotnē, lai mazinātu izdegšanu jaunatnes jomas darbiniekiem, veicinātu personīgo izaugsmi un sniegtu ieskatu jaunās darba metodēs ar jauniešiem, veicinātu savstarpējās sadarbības iespējas un sniegtu neformālu atbalstu sarunās.

Vasaras skola ir pilotprojekts, lai attīstītu biedrības sniegto pakalpojumu piedāvājuma klāstu.

Sirsnīgs paldies visiem dalībniekiem par aktīvo līdzdarbošanos, lektoriem un visiem iesaistītajiem!

Seko Kokneses jauniešu biedrības aktivitātēm: https://www.facebook.com/YouthSocietyOfKoknese

Pasākums īstenots projekta “Kokneses jauniešu biedrības atspēriens” ietvaros, ko finansiāli atbalsta Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Par pasākuma saturu atbild biedrība “Kokneses jauniešu biedrība”. Projekta mērķis ir veicināt Kokneses jauniešu biedrības atpazīstamību un jauna publiskā tēla izveidi, kā arī uzsākt saimniecisko darbību organizācijas ilgtspējas nodrošināšanai.