Norises vieta
https://izsoles.ta.gov.lv
Norises datums
Izsoles sākums 15.03.2022. plkst.13.00 Izsoles noslēgums 4.04.2022. plkst. 13.00

Aizkraukles novada pašvaldība e-izsolē pārdod automašīnu VW SHARAN, valsts reģistrācijas nr. KE7966, izlaiduma gads-2009, degviela- dīzeļdegviela, sēdvietas-7.

Izsoles sākumcena – 2900,00 EUR. Izsoles solis - 50,00 EUR. Nodrošinājums – 290,00 EUR. Pašvaldības noteiktā dalības maksa –10,00 EUR. Izsoles sākums – 15.03.2022. plkst.13.00, izsoles noslēgums 04.04.2022. plkst.13:00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles pieteikšanās beigu termiņam jāiemaksā:

1) nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas 290,00 EUR un pašvaldības noteiktā dalības maksa –10,00 EUR apmērā Aizkraukles novada pašvaldības norēķinu kontā - A/S “SEB Banka”, konts: LV28UNLA0035900130302; vai A/S “Swedbank”, konts: LV18HABA0551000647750; vai A/S “Citadele”, konts: LV21PARX0012447150001 un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē;

2) dalības maksa 20,00 EUR apmērā, saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša liekā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv