Norises vieta
Aizkraukles novada pašvaldības domes 1. stāva mazā zāle
Norises datums
31.05.2023. plkst. 10.00

Aizkraukles novada pašvaldība izsludina mutisku nomas tiesību izsoli ar augšupejošu soli biroju ēkas  Rīgas ielā 19, Pļaviņās, Aizkraukles novadā, 1. stāva telpu grupai Nr. 103

Telpas Nr.

Kopējā telpu grupas platība, m2

1 m2 sākumcena

Izsoles Solis (10 % no nosacītās 1 m2 sākumcenas)

Izsoles laiks

1.stāvs

 

Telpu grupa Nr. 103

34.1

2.44

0.24

31.05.2023.
plkst. 10.00

 

Atbilstoši Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.3.3.1.0/16/I/011 “Pļaviņu vides sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai” ietvaros uzbūvētajā biroju ēkā Rīgas ielā 19, Pļaviņās, nomas tiesības var tikt piešķirtas projekta ietvaros definētajai mērķa grupai - mazajiem (sīkajiem) un vidējiem komersantiem, kuri veic saimniecisko darbību Aizkraukles  novada Pļaviņu pilsētas un/vai Aiviekstes pagasta un/vai Vietalvas pagasta un/vai Klintaines pagasta teritorijā.

Pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt līdz 2023. gada 30. maija plkst.12.00, noteikumos norādītajā kārtībā.

Izsole notiks 2023. gada 31. maijā plkst. 10.00 Lāčplēša ielā 1A, Aizkrauklē, Aizkraukles novada pašvaldības Mazajā zālē.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles pieteikšanās beigu termiņam jāiemaksā pašvaldības noteiktā izsoles reģistrācijas maksa – 10,00 EUR (desmit eiro) ar norādi “Reģistrācijas maksa biroja ēkas Rīgas ielā 19, telpu grupas nomas tiesību izsolei”, ieskaitot Aizkraukles novada pašvaldības reģ. Nr.90000074812, A/S “SEB Banka”, konts: LV28UNLA0035900130302, vai A/S “Swedbank”, konts: LV18HABA0551000647750, vai A/S “Citadele”, konts: LV21PARX0012447150001 norēķinu kontā.

Nomas objekta apskate iespējama, iepriekš piesakoties un vienojoties par apskates laiku (kontaktinformācija saziņai ar iestādes pārstāvi: tālr. +371 29388675).

Telpu nomas tiesību izsoles noteikumi

1. pielikums

2. pielikums

3. pielikums 

4. pielikums