Norises vieta
https://izsoles.ta.gov.lv
Norises datums
Izsoles noslēgums 12.10.2022. plkst. 13.00 Izsoles sākums 12.09.2022. plkst.13.00

Aizkraukles novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektroniskajā izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Dzērveņu iela 1-1, Vietalva, Vietalvas pag., Aizkraukles nov. ar kadastra Nr. 3292 900 0083, kas sastāv no dzīvokļa 70.5 m2 un 579/6971 domājamās daļas no būves (ar kadastra apzīmējumu 32920060210001) un zemes (ar kadastra apzīmējumu 32920060210).

Īpašuma adrese: Dzērveņu iela 1-1, Vietalva, Vietalvas pag., Aizkraukles novads

Izsoles sākumcena - 2491.00 EUR. Izsoles solis  - 50.00 EUR. Nodrošinājums – 249.10 EUR. Pašvaldības noteiktā dalības  maksa – 10.00 EUR.

Izsoles sākums – 12.09.2022. plkst.13.00, izsoles noslēgums 12.10.2022. plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles pieteikšanās beigu termiņam jāiemaksā:

  1. nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas 249.10 EUR un pašvaldības noteiktā dalības maksa – 10.00 EUR apmērā Aizkraukles novada pašvaldības norēķinu kontā - A/S “SEB Banka”, konts: LV28UNLA0035900130302; vai A/S “Swedbank”, konts: LV18HABA0551000647750; vai A/S “Citadele”, konts: LV21PARX0012447150001 un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē;
  2. dalības maksa 20.00 EUR apmērā, saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša liekā no izsoles noslēguma dienas.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

Saskaņot objekta apskates laiku var Aizkraukles novada pašvaldības Pļaviņu apvienības pārvaldē, sazinoties pa telefonu +371 29388675.