Norises vieta
https://izsoles.ta.gov.lv
Norises datums
Izsoles sākums 10.08.2023. plkst. 13.00 izsoles noslēgums 11.09.2023. plkst. 13.00

Aizkraukles novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektroniskajā izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Lāčplēša iela 25-74, Aizkraukle, Aizkraukles novads ar kadastra Nr. 32019000861 un sastāv no dzīvokļa ar kopējo platību 45,8 m2 un pie dzīvokļa piederošo kopīpašuma 4251/389422 domājamo daļu no būves ar kadastra apzīmējumu Nr.32010020222030 un zemes ar kadastra apzīmējumu 32010020242.

Īpašuma adrese: Lāčplēša iela 25-74, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV- 5101, Izsoles sākumcena – 12935,00 EUR. Izsoles solis  - 100,00 EUR. Nodrošinājums – 1293,50 EUR. Pašvaldības noteiktā dalības  maksa –10,00 EUR.

Izsoles sākums 10.08.2023. plkst. 13.00, izsoles noslēgums 11.09.2023. plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles pieteikšanās beigu termiņam jāiemaksā:

  1. nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas 1293,50 EUR un pašvaldības noteiktā dalības maksa –10,00 EUR apmērā Aizkraukles novada pašvaldības norēķinu kontā - A/S “SEB Banka”, konts: LV28UNLA0035900130302; vai A/S “Swedbank”, konts: LV18HABA0551000647750; vai A/S “Citadele”, konts: LV21PARX0012447150001 un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē;
  2. dalības maksa 20,00 EUR apmērā, saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša liekā no izsoles noslēguma dienas.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

Saskaņot objekta apskates laiku var Aizkraukles novada pašvaldības Īpašumu nodaļā, sazinoties pa telefonu +371 65133947.