Norises vieta
https://izsoles.ta.gov.lv
Norises datums
Izsoles sākums 12.09.2022. plkst.13.00 Izsoles noslēgums 12.10.2022. plkst. 13.00

Aizkraukles novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektroniskajā izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Lielā Krasta ielā 11-1, Pļaviņas, Aizkraukles novads ar kadastra Nr. 3213 900 1026, kas sastāv no dzīvokļa 34.3 m2 un 343/856 kopīpašuma domājamās daļas  no būves (ar kadastra apzīmējumu 32130010799001) un zemes (ar kadastra apzīmējumu 32130011812).

Īpašuma adrese: Lielā Krasta ielā 11-1, Pļaviņas, Aizkraukles novads

Izsoles sākumcena - 2292.00 EUR. Izsoles solis  - 50.00 EUR. Nodrošinājums – 229.20 EUR. Pašvaldības noteiktā dalības  maksa – 10.00 EUR.

Izsoles sākums – 12.09.2022. plkst.13.00, izsoles noslēgums 12.10.2022. plkst.13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles pieteikšanās beigu termiņam jāiemaksā:

  1. nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas 229.20 EUR un pašvaldības noteiktā dalības maksa –10.00 EUR apmērā Aizkraukles novada pašvaldības norēķinu kontā - A/S “SEB Banka”, konts: LV28UNLA0035900130302; vai A/S “Swedbank”, konts: LV18HABA0551000647750; vai A/S “Citadele”, konts: LV21PARX0012447150001 un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē;
  2. dalības maksa 20.00 EUR apmērā, saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša liekā no izsoles noslēguma dienas.

Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

Saskaņot objekta apskates laiku var Aizkraukles novada pašvaldības Pļaviņu apvienības pārvaldē, sazinoties pa telefonu +371 29388675.