Norises vieta
https://izsoles.ta.gov.lv
Norises datums
Izsoles sākums 10.01.2024. plkst. 13.00 Izsoles noslēgums 09.02.2024. plkst. 13.00

Aizkraukles novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektroniskajā izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības dzīvokļa īpašumu, kas atrodas Raiņa iela 70-16, Pļaviņas, Aizkraukles novads ar kadastra Nr. 3213 900 092 un sastāv no dzīvokļa īpašuma ar kopējo platību 42,10 m2 un pie šī dzīvokļa īpašuma piederošās kopīpašuma 4044/217751 domājamās daļas no daudzdzīvokļa mājas ar kadastra apzīmējumu 3213 001 0736 001 un zemes ar kadastra apzīmējumu 3213 001 0736.

Īpašuma adrese: Raiņa iela 70-16, Pļaviņas, Aizkraukles novads, LV-5120, Izsoles sākumcena – 4921,00 EUR. Izsoles solis – 50,00 EUR. Nodrošinājums – 492,10 EUR. Pašvaldības noteiktā dalības maksa – 10,00 EUR.

Izsoles sākums – 10.01.2024. plkst. 13.00, izsoles noslēgums 09.02.2024. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles pieteikšanās beigu termiņam jāiemaksā:

  1. nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas 492,10 EUR un pašvaldības noteiktā dalības maksa – 10,00 EUR apmērā Aizkraukles novada pašvaldības norēķinu kontā - A/S “SEB Banka”, konts: LV28UNLA0035900130302; vai A/S “Swedbank”, konts: LV18HABA0551000647750; vai A/S “Citadele”, konts: LV21PARX0012447150001 un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē;
  2. dalības maksa 20,00 EUR apmērā, saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša liekā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

Saskaņot objekta apskates laiku var Aizkraukles novada pašvaldības Pļaviņu apvienības pārvaldē, sazinoties pa tālruni +371 29388675.