Norises vieta
https://izsoles.ta.gov.lv
Norises datums
Izsoles sākums 10.01.2024. plkst. 13.00 Izsoles noslēgums 09.02.2024. plkst. 13.00

Aizkraukles novada pašvaldība elektroniskajā izsolē elektroniskajā izsoļu vietnē ar augšupejošu soli pārdod pašvaldības nekustamo īpašumu - dzīvokli “Vīnlejas”-3, Bebru pagastā, Aizkraukles novadā ar kadastra Nr. 32469000204. Īpašums sastāv no 2 (divām) istabām ar kopējo platību 36,5m2, 358/5442 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kadastra apzīmējumu 32460060218001 un zeme zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 32460060051 kopīpašuma domājamās daļas.

Īpašuma adrese: Bebru pagasts, Aizkraukles novads, LV-5135, Izsoles sākumcena – 3159,00 EUR. Izsoles solis – 50,00 EUR. Nodrošinājums – 315,90 EUR. Pašvaldības noteiktā dalības maksa – 10,00 EUR.

Izsoles sākums – 10.01.2024. plkst. 13.00, izsoles noslēgums 09.02.2024. plkst. 13.00.

Personai, kura vēlas piedalīties izsolē, līdz izsoles pieteikšanās beigu termiņam jāiemaksā:

  1. nodrošinājums 10% apmērā no Objekta nosacītās cenas 315,90 EUR un pašvaldības noteiktā dalības maksa – 10,00 EUR apmērā Aizkraukles novada pašvaldības norēķinu kontā - A/S “SEB Banka”, konts: LV28UNLA0035900130302; vai A/S “Swedbank”, konts: LV18HABA0551000647750; vai A/S “Citadele”, konts: LV21PARX0012447150001 un izmantojot Elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums autorizēt to dalībai izsolē;
  2. dalības maksa 20,00 EUR apmērā, saskaņā ar elektroniski izrakstītu rēķinu elektroniskajā izsoļu vietnē.

Par nosolīto Objektu nosolītā augstākā cena, atrēķinot iemaksāto nodrošinājumu, jāsamaksā viena mēneša liekā no izsoles noslēguma dienas. Elektroniskās izsoles norises noteikumi: https://izsoles.ta.gov.lv

Saskaņot objekta apskates laiku var Aizkraukles novada pašvaldības Jaunjelgavas apvienības pārvaldes Sērenes pagasta klientu apkalpošanas centrā, sazinoties pa telefonu +371 29285972.