Norises datums
Pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt līdz 2023. gada 14. augusta plkst. 12.00

Mutiskā izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdota Aizkraukles novada pašvaldībai piederošā kustamā manta asenizācijas muca RŽT-4.0, valsts reģistrācijas Nr.P9902LT, izlaiduma gads – 1989., reģistrēts uz Aizkraukles novada pašvaldības vārda.

Izsoles sākumcena – 280,00 EUR. Izsoles solis – 10,00 EUR. Nodrošinājums – netiek prasīts. Pašvaldības noteiktā reģistrācijas maksa – netiek prasīta.

Pieteikumu dalībai izsolē var iesniegt līdz 2023. gada 14. augusta plkst. 12.00 Neretas apvienības pārvaldē, Rīgas ielā 1, Neretā, Neretas pagastā, Aizkraukles novadā, vai e-pastā: nereta@aizkraukle.lv.

Kustamās mantas apskate iespējama iepriekš piesakoties un vienojoties par apskates laiku (kontaktinformācija saziņai ar iestādes pārstāvi: tālr. +371 29143583).

Izsoles noteikumi